Kết quả công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt giữa Công an tỉnh Quảng Bình và Tiểu ban an ninh trật tự đường sắt Quảng Bình

200

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng cục VI, Tổng cục VII- Bộ Công an và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam- Bộ Giao thông vận tải về phối hợp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt (TTATGTĐS) và Quy chế phối hợp giữa Tổng cục An ninh và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, năm 2016 Công an tỉnh Quảng Bình và Tiểu ban an ninh trật tự đường sắt khu vực tỉnh Quảng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các mặt công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn chạy tàu, phục vụ nhu cầu chuyên chở hàng hóa và đi lại của nhân dân được thuận lợi an toàn.

Đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo ANTT, ATGT đường sắt năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Các đơn vị chức năng thuộc đường sắt khu vực tỉnh Quảng Bình và Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau theo chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế. Trọng tâm là đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến những văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế, kế hoạch liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao của mỗi bên, nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp đảm bảo bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế; thực hiện tốt việc trao đổi thông tin, phát hiện và đấu tranh xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT, an toàn về người và tài sản trong quá trình sản xuất, kinh doanh của ngành đường sắt; phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối cơ sở hạ tầng tuyến đường sắt đi qua địa phận Quảng Bình phục vụ tốt việc vận chuyển hành khách, hàng hóa, vật tư, thiết bị, tài sản của khách hàng, góp phần đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tiểu Ban ANTT đường sắt khu vực tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh nội bộ, an toàn cho người và hàng hóa, bảo đảm an toàn chạy tàu; nội quy bảo mật tài liệu; phương án phòng, chống khủng bố trên các đoàn tàu, các nhà ga, trụ sở đơn vị… nên tình hình an ninh chính trị nội bộ được đảm bảo, giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, thống nhất về tư tưởng, hành động, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT. Hệ thống chính trị được củng cố, xây dựng vững mạnh từ cơ quan đến đơn vị cơ sở và phát huy được vai trò làm chủ trên mọi lĩnh vực công tác, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; một số vụ việc vi phạm, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác được phân tích, xử lý, thông báo rút kinh nghiệm kịp thời. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành địa phương tổ chức 06 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt tại các xã Đức Hóa, Nam Trạch, Xuân Ninh, Vĩnh Ninh, An Ninh, Phú Thủy và phát 700 quyển tài liệu tuyên truyền cho 700 hộ dân; tổ chức 08 hội nghị tuyên truyền tại 08 trường học, phát 1.500 tờ rơi; kết nghĩa với 24 trường học có đường sắt đi qua trên địa bàn Quảng Bình, phát động phong trào “Thiếu nhi bảo vệ ATGT đường sắt”, “Em yêu đường sắt quê em”, “Đoạn đường em chăm”; bổ sung thay thế 12 biển báo 242a, STOP tại các đường ngang, thay 40 tấm đan bê tông T1A, T1B, T2A, sơn kẽ vạch dừng tại 25 đường ngang; lắp đặt động cơ điện tại 10 đường ngang có gác chắn; thu hẹp, rào chắn 27 lối đi; lắp đặt 112 biển “Chú ý tàu hỏa” tại 56 lối đi dân sinh…

Đối với lực lượng Công an tỉnh, xác định địa bàn tuyến đường sắt là công trình trọng điểm an ninh quốc gia, Công an Quảng Bình đã thường xuyên tham mưu, hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc Tiểu ban xây dựng kế hoạch, phương án và tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an toàn giao thông đường sắt, phòng cháy chữa cháy, tích cực phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến đường sắt. Phối hợp với các đơn vị đường sắt khu vực tỉnh Quảng Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là Luật đường sắt và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của UBND và Ban ATGT tỉnh về công tác đảm bảo TTATGT đường sắt tại các xã, phường, thị trấn, các trường học nơi có đường sắt đi qua (Trong năm 2016 đã tổ chức 08 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo TTATGT đường sắt với hơn 700 lượt người tham gia). Tổ chức nắm tình hình TTATGT đường sắt, hoạt động của các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn chạy tàu…, kịp thời đề xuất, kiến nghị các cơ quan chức năng đề ra biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn. Đồng thời chủ động tiếp nhận, xử lý các thông tin do các đơn vị đường sắt và quần chúng nhân dân cung cấp, thông báo liên quan đến ANTT, ATGT đường sắt; tổ chức điều tra các vụ tai nạn giao thông đường sắt, các vụ mất cắp thiết bị đường sắt, các vụ cháy, nổ và các vụ việc khác liên quan an ninh, an toàn đường sắt. Thông qua việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cơ quan, đơn vị, nhà trường an toàn về ANTT để lồng ghép các nội dung đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh, trật tự an toàn giao thông đường sắt; phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối 08 chuyến hàng đặc biệt đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình…

Với sự phối hợp chặt chẽ của 02 ngành Công an tỉnh và Tiểu ban an ninh trật tự đường sắt Quảng Bình, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị chức năng, nên tình hình an ninh chính trị nội bộ, TTATGT đường sắt được đảm bảo, hệ thống chính trị, tổ chức của các Công ty quản lý, thông tin tín hiệu, vận tải…, thuộc đường sắt khu vực Quảng Bình ngày càng phát triển vững mạnh; không xảy ra các vụ việc mất cắp vật tư, phụ kiện đường sắt, đặt chướng ngại vật trên đường sắt…

Tuy vậy, do việc triển khai Quy chế phối hợp, chỉ đạo và thực hiện các giải pháp đảm bảo ANTT, ATGT trên tuyến đường sắt chưa mạnh, công tác phối hợp thực hiện và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội chưa cụ thể, thiếu đồng bộ và chưa thường xuyên…, nên tình hình tai nạn giao thông đường sắt tại các đường ngang, lối đi dân sinh vẫn còn xảy ra.

Thời gian tới, để tiếp tục đảm bảo tốt TTATGT đường sắt, hai đơn vị Công an tỉnh  và Tiểu ban an ninh trật tự đường sắt tỉnh Quảng Bình tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Đẩy mạnh phối hợp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP của Chính phủ, Công văn số 1702/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 6858/BGTVT-ATVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo TTATGT; Quy chế phối hợp số 05/QCPH-BGTVT-UBNDTQB giữa Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Quảng Bình về việc đảm bảo an toàn các điểm giao cắt đường bộ và đường sắt.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 02 quy chế phối hợp giữa Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Tổng cục An ninh về công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế; giữa Tổng cục VI, Tổng cục VII và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trong công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông đường sắt và quy chế phối hợp giữa Tiểu ban ANTT đường sắt tỉnh Quảng Bình và Công an tỉnh. Kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành Công an tỉnh Quảng Bình và Tiểu ban ANTT đường sắt khu vực tỉnh Quảng Bình; phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra liên ngành, phát hiện đề xuất kịp thời các biện pháp trong giải quyết các vị trí hay xảy ra tại nạn giao thông đường sắt ở các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy.

3. Tăng cường phối hợp nắm, trao đổi thông tin kịp thời liên quan đến các kế hoạch vận tải, các chủ trương, công tác lớn của hai ngành Công an và Đường sắt Việt Nam liên quan đến TTATGT đường sắt; phối hợp trong việc phát hiện, giải quyết các vụ việc trên lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt; phối hợp xây dựng, thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT trên tuyến đường sắt, các nhà ga; chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến ANTT, ATGT đường sắt do nhân dân, cán bộ công nhân viên ngành đường sắt cung cấp; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến đường sắt.

4. Thường xuyên phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Đường sắt, các văn bản quy phạm pháp luật của hai ngành Công an – Đường sắt, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng trong cán bộ và nhân dân, nhất là ở những địa bàn có tuyến đường sắt đi qua, địa bàn có các đường ngang, lối đi dân sinh… về công tác đảm bảo ANTT, an ninh kinh tế, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đảm bảo TTATGT đường sắt.

5. Thực hiện tốt chế độ giao ban, trao đổi thông tin. Định kỳ hàng tháng, đột xuất các đơn vị thuộc đường sắt khu vực tỉnh Quảng Bình và Công an tỉnh thông báo cho nhau tình hình để phối hợp giải quyết; định kỳ 6 tháng, năm Công an tỉnh và Tiểu ban ANTT đường sắt khu vực tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị giao ban, trao đổi đánh giá tình hình và bàn biện pháp phối hợp đảm bảo ANTT trên tuyến đường sắt.

Thượng tá, TS Hoàng Giang Nam   

Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị