Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

854

Ngày 28-10, Công an tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 đối với cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh. Dự lễ có Đại tá Trần Hải Quân – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đại diện chỉ huy các đơn vị thuộc Công an tỉnh.

Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4.

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2019 có 300 đồng chí thuộc Công an các đơn vị, địa phương. Chương trình bồi dưỡng gồm những nội dung nhằm giúp cán bộ, chiến sỹ nhận thức một cách có hệ thống, nắm chắc hơn quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước; nắm vững nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; âm mưu và thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo của đường lối quân sự, quốc phòng và an ninh của nước ta. Qua đó, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội; góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá Trần Hải Quân – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ khai giảng.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng Đại tá Trần Hải Quân – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, việc tổ chức, quản lý lớp bồi dưỡng cần thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thực hiện tốt nhất để giáo viên giảng dạy và học viên học tập tốt; học viên tham gia khóa bồi dưỡng cần xác định động cơ, mục đích học tập đúng đắn, bởi qua chương trình bồi dưỡng sẽ giúp cán bộ, chiến sỹ nhận thức đầy đủ hơn âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để từ đó giúp cán bộ, chiến sỹ phát huy tính chủ động, tích cực trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; cần biến quá trình học tập, bồi dưỡng thành quá trình tự học tập, bồi dưỡng; các học viên cần chấp hành nghiêm túc quy định của lớp bồi dưỡng, xác định việc học tập là nhiệm vụ chính trị của học viên, chấp hành nghiêm việc bàn giao công tác để tập trung cho việc học tập..vv…

     Trần Tuấn