Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2019

475

Ngày 22-10-2019, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 50 đồng chí đảng viên mới ở các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Công an tỉnh. Dự lễ có Đại tá Trần Hải Quân – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đại diện Văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh, chỉ huy Công an các đơn vị thuộc Công an tỉnh.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2019.

Chương trình, nội dung lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019 được tổ chức quán triệt 10 chuyên đề theo quy định, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, sửa đổi, bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thông qua chương trình bồi dưỡng giúp cho các đồng chí Đảng viên mới nhận thức đầy đủ những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghã Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cho từng đảng viên dự bị trong việc xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại tá Trần Hải Quân – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Trần Hải Quân – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, các báo cáo viên, chỉ huy các đơn vị được giao nhiệm vụ cần tập trung tốt việc giảng dạy, truyền đạt các chuyên đề, các văn bản mới của Trung ương quy định về hệ thống tổ chức Đảng, tạo điều kiện tốt cho học viên được học tập, tiếp thu các kiến thức và làm bài thu hoạch đảm bảo chất lượng; các học viên cần có ý thức, động cơ học tập đúng đắn, nghiêm túc và đối với các chuyên đề thì cần liên hệ về nhận thức tư tưởng, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực tiễn chiến đấu. Quan tâm, bồi dưỡng, giáo dục các đảng viên mới tiếp tục rèn luyện, phấn đấu tốt trong thời gian dự bị để trở thành đảng viên chính thức Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trần Tuấn