Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn năm 2020

755

Ngày 21/9/2020, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng 120 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn năm 2020. Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

Toàn cảnh Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn năm 2020

Tại lễ khai giảng, sau khi nghe công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu chuyên sâu 15 chuyên đề nghiệp vụ liên quan đến các mặt công tác công an. Qua đó, từng bước trang bị, cập nhật, bổ sung kiến thức nghiệp vụ quản lý Nhà nước về ANTT ở cơ sở; kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và một số kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn công tác cho lực lượng công an chính quy bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở trong tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá khái quát một số những chiến công của lực lượng Công an trong thời gian qua, đặc biệt trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an xã trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn cơ sở. Đồng thời, cũng yêu cầu các đồng chí tham gia lớp học lần này cần thực hiện tốt lễ tiết, tác phong CAND, không được buông thả mình làm ảnh hưởng đến hình ảnh CAND trong lòng nhân dân.

Đồng chí Giám đốc nhấn mạnh, những kiến thức được truyền đạt tại lớp bồi dưỡng sẽ là nền tảng, hành trang để mỗi CBCS vận dụng vào quá trình thực tiễn công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Giám đốc đã động viên CBCS cố gắng học tập, tiếp thu, lĩnh hội các kiến thức để phục vụ nhiệm vụ công tác ở cơ sở. Đảm nhận nhiệm vụ mới cần gần dân, sát dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Lan Phương