Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2017

74

Ngày 3 tháng 7 năm 2017, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 87 đồng chí là các quần chúng ưu tú của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2017

Lớp bồi dưỡng được triển khai trong thời gian 5 ngày với các chuyên đề chính: “Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề “Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Cũng trong dịp này, các đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được tham gia một số hoạt động ngoại khóa nhằm tiếp tục rèn luyện tính tiền phong, gương mẫu, phát huy sức trẻ đối với công tác, tính nhiệt huyết trong tham gia các hoạt động Đoàn, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng cao đẹp của Đảng.

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch, đánh giá chất lượng, đảm bảo điều kiện để cho các quần chúng ưu tú trong lực lượng Công an nhân dân được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngô Quang Văn