Khai giảng lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Công an tỉnh Quảng Bình

589

Ngày 29-9-2021, Công an tỉnh đã tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 3 của Học viện ANND mở tại Công an tỉnh Quảng Bình. Dự và chủ trì có Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Nam – Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Buổi lễ khai giảng lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Công an tỉnh Quảng Bình.

Lớp đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 3 được mở tại Công an tỉnh Quảng Bình với 50 học viên là chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Quảng Bình và một số học viên thuộc Công an tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo kế hoạch thì thời gian đào tạo sẽ kéo dài trong 8 tháng và do chính các giảng viên Học viện ANND trực tiếp giảng dạy.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng các học viên được trúng tuyển lớp đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị do Học viện ANND tổ chức và nhấn mạnh việc chuẩn hóa cán bộ, nâng cao trình độ đối với đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy là rất cần thiết, đáp ứng đúng nhu cầu thực tiễn công tác hiện nay.

Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ khai giảng.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, các học viên cần nêu cao tính tích cực, tự giác và phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quá trình học tập, kết hợp nâng cao trình độ lý luận với rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng; đảm bảo việc học tập và hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao tại đơn vị. Bên cạnh đó, các đồng chí được giao nhiệm vụ tổ chức, quản lý lớp, học viên lớp học phát huy tinh thần gương mẫu, sáng tạo, thực hiện nghiêm quy chế đào tạo của Bộ Công an và của Học viện ANND, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu của khóa học đề ra và thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Trần Tuấn