Khai giảng lớp hoàn thiện Trung cấp lý luận chính trị Khóa 78 và Khóa 79 tại Công an Quảng Bình  

140

 

Sáng nay, 09/06/2017, Học viện Chính trị CAND đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức khai giảng lớp hoàn thiện kiến thức Trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Bình.

 Dự Lễ khai giảng có đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng- Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND; đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường- Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng và đơn vị chức năng của Học viện và Công an tỉnh cùng 207 học viên lớp học.

 

                                        Toàn cảnh Lễ khai giảng

Các học viên dự lễ khai giảng.

Lớp hoàn thiện Trung cấp lý luận chính trị tại Công an tỉnh Quảng Bình – Khóa 78 và khóa 79 vừa đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ lý luận chính trị, bản lĩnh khi thi hành công vụ cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, vừa hoàn thiện các tiêu chuẩn của chức danh chuyên môn nghiệp vụ và tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, chỉ huy theo quy định của Bộ Công an.  Chương trình hoàn thiện Trung cấp lý luận chính trị tại Công an tỉnh Quảng Bình – Khóa 78 và khóa 79 bao gồm 17 chuyên đề chính và 1 chuyên đề bổ trợ.

 

Đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng- Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND yêu cầu các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, sáng tạo trong học tập, chủ động biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường -Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm các quy định của Ngành, của Học viện và của đơn vị, tự giác, tích cực học tập, nghiên cứu để hoàn thành chương trình học tập với kết quả cao nhất.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng- Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND mong muốn mỗi học viên tiếp thu kiến thức các chuyên đề một cách nghiêm túc, nêu cao trách nhiệm, vừa nghe giới thiệu chuyên đề vừa kết hợp với thực tiễn trong quá trình công tác. Đồng chí – Đại tá Nguyễn Quốc Tường -Phó Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Học viện Chính trị CAND, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng của Công an tỉnh cần chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho lớp học được diễn ra theo đúng chương trình, kế hoạch.

 

Đại diện Lãnh đạo Học viện Chính trị CAND, Lãnh đạo Công an tỉnh cùng đại diện chỉ huy công an các đơn vị, Ban cán sự lớp học chụp ảnh lưu niệm.

Thiên Ca