Khảo sát sự hài lòng của Nhân dân đối với lực lượng Công an huyện Quảng Ninh

627

Ngày 29-6, Công an huyện Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” và khảo sát sự hài lòng của Nhân dân đối với lực lượng Công an năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Huân – Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh; đại diện chỉ huy Phòng PX03, Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện Quảng Ninh.

Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” và khảo sát sự hài lòng của Nhân dân đối với lực lượng Công an năm 2020.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và việc thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 04/CT-BCA ngày 19/5/2018 của Bộ Công an và các phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, Công an huyện Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả tốt, được lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Đặc biệt, thông qua việc học tập chuyên đề các năm 2017, 2018, nhận thức của cán bộ chiến sỹ trong đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng cao; tích cực, chủ động hơn trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin cậy giao phó.

Tổng kết phong trào thi đua trong 02 năm 2027 và 2018, Công an huyện Quảng Ninh liên tục đạt được đơn vị Quyết thắng, có 04 cá nhân và 02 tập thể điển hình tiên tiến tham dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc do UBND huyện Quảng Ninh tổ chức; 02 lượt cá nhân được tuyên dương Phụ nữ Công an Quảng Bình tiêu biểu trong phong trào thi đua vì ANTQ giai đoạn 2015-2020 và 02 lượt cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” giai đoạn 2015-2020, 03 lượt tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 07 lượt cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen, 04 lượt cá nhân được công nhận ghi Sổ vàng Công an tỉnh, 20 lượt tập thể và 150 lượt cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện khen tặng.

Đại tá Đoàn Thanh Tuyên – Trưởng Công an huyện Quảng Ninh đã triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” và khảo sát sự hài lòng của Nhân dân đối với lực lượng Công an năm 2020.

Tại hội nghị, Đại tá Đoàn Thanh Tuyên – Trưởng Công an huyện Quảng Ninh đã triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” và khảo sát sự hài lòng của Nhân dân đối với lực lượng Công an năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Huân – Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh khẳng định, là lực lượng gần dân, gắn bó với nhân dân, do đó công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thường xuyên học tập, rèn luyện, thái độ làm việc phải nghiêm túc, không gây phiền hà cho nhân dân. Đồng thời đề nghị, mỗi cán bộ chiến sỹ cần tự giác nêu cao ý thức rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, văn hóa, tinh thần ý thức phục vụ nhân dân..vv..

Đồng chí Lê Ngọc Huân – Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Thường xuyên và định kỳ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng Công an về cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung diễn đàn nhằm tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân đối với lực lượng Công an, từ đó đóng góp xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tập trung chấn chỉnh và xây dựng tư thế, lễ tiết, tác phong và chấp hành kỷ luật, kỷ cương; chấn chỉnh công tác tiếp dân, bố trí nơi tiếp dân phải sạch sẽ, gọn gàng và công khai hóa các quy trình; cần làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội..vv..

Trần Tuấn