Khơi dậy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớn nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở

36

Xác định tầm quan trọng trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, những năm qua, Công an xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh luôn chú trọng, xem đây là nền tảng cơ bản, chiến lược trong công cuộc xây dựng thế trận an ninh nhân dân, góp phần tích cực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an xã Xuân Ninh hướng dẫn người dân đăng ký hộ khẩu thường trú

Hằng năm, Ban Công an xã Xuân Ninh chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nghị quyết, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương, từng lĩnh vực và từng địa bàn dân cư.

Theo đó, phong trào luôn được gắn kết với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới…Tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an với Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới. Bởi vậy, nhiều phong trào bảo đảm an ninh trật tự được khơi dậy, nở rộ với phương châm: Xã nắm thôn, thôn nắm từng hộ dân. Cụ thể như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự gắn với phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư, tích cực tham gia phòng chống ma túy, mại dâm. Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội nông dân làm tốt việc tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ký cam kết giáo dục, quản lý người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, chấp hành tốt các quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông; Đoàn thanh niên xây dựng các đội thanh niên xung kích, huy động đoàn viên, thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở từng thôn xóm, quản lý, cảm hoá, giáo dục thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật; tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, công tác phòng chống ma tuý, mại dâm…và văn hoá phẩm độc hại… Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Từ những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Xuân Ninh đã phát triển rộng khắp. Đến nay, tại các thôn xóm đã xây dựng các hòm thư tố giác tội phạm, duy trì hoạt động của các hội đồng an ninh trật tự, cụm an ninh liên kết giáp ranh giữa các xã. Thành lập, củng cố có hiệu quả các tổ liên gia tự quản, tổ an ninh thôn, xóm, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, hàng chục tổ, đội xung kích, câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật, tình thương trách nhiệm, phòng chống tội phạm và hơn 10 tổ hòa giải với gần 50 hòa giải viên. Qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Điển hình là, những tháng đầu năm 2018, quần chúng nhân dân đã cung cấp 15 nguồn tin có giá trị quan trọng liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, giúp Ban Công an xã phối hợp điều tra, làm rõ 09 vụ việc, trong đó, trộm cắp tài sản 05 vụ, hủy hoại tài sản 01 vụ, gây rối trật tự công cộng 01 vụ, cố ý gây thương tích 02 vụ; gọi hỏi răn đe, giáo dục 12 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, đối tượng tù tha về tái hòa nhập cộng đồng.

Tuy nhiên, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vẫn còn bộc lộ những bất cập như: Việc phối hợp triển khai các nội dung chưa đồng bộ, có nơi, có lúc tổ chức tuyên truyền mang tính thời vụ, chất lượng hiệu quả của phong trào chưa cao, thiếu chiều sâu, thiếu sức lôi cuốn cán bộ hội viên, nhân dân tham gia, nhất là việc phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự nổi lên trên địa bàn…Bên cạnh đó, chế độ, chính sách đãi ngộ đối với lực lượng nòng cốt làm công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở thì chưa thỏa đáng.

Dự báo tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới, tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đòi hỏi Ban Công an xã cần tham mưu quyết liệt với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên, các cấp, các ngành thường xuyên tổ chức tốt công tác nắm tình hình, chủ động giải quyết ổn định tình hình an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ; quán triệt và chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện các văn của cấp trên về công tác đảm bảo an ninh trật tự, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, tiếp tục nêu cao vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân, thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết những vấn đề, búc xúc trong nội bộ nhân dân và đồng thời phát hiện, đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, mô hình sáng tạo, hiệu quả.

Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Ban Công an xã Xuân Ninh, sẽ tiếp tục khơi dậy, phát huy sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của xã trong thời gian tới.

Trang Nhung