Khối An ninh nhân dân sơ kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” 6 tháng đầu năm 2017

55

Ngày 28-6-2017, Khối thi đua An ninh nhân dân, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2017. Dự và chỉ đạo có Thượng tá Bùi Quang Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối và thường trực HĐ thi đua khen thưởng Công an tỉnh.

Thực hiện nội dung giao ước thi đua của Khối, trong 6 tháng đầu năm 2017 các đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, tiếp tục đổi mới công tác tổ chức phong trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc” với những hình thức, nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ công tác Công an năm 2017. Các đơn vị đã cụ thể hóa khẩu hiệu hành động của Công an tỉnh để xây dựng khẩu hiệu hành động của đơn vị như: “Nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu, đấu tranh linh hoạt” (PA61); “Đổi mới chiến thuật, linh hoạt hóa trang, theo giám hiệu quả” (PA69); “Đổi mới, chủ động, sáng tạo, táo bạo, hiệu quả” (PA71); “Nắm vững pháp luật, linh hoạt nghiệp vụ, kiên trì đấu tranh” (PA92)..vv…. Để phong trào thi đua diễn ra liên tục, đạt kết quả, các đơn vị đã xây dựng và triển khai phát động thi đua lập thành tích “Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Đinh Dậu”, “Chào mừng kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Quảng Bình” gắn với việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Bộ Công an và Công  an tỉnh phát động. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 03-CT-BCA của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Thường xuyên quan tâm các hoạt động của Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên; tạo điều kiện để cán bộ chiến sỹ, đoàn viên tham gia đầy đủ, có chất lượng các phong trào, hoạt động do Công an tỉnh, các ban, ngành tổ chức.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Khối thi đua An ninh nhân dân.

Về công tác chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trong Khối đã đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; chủ động làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến ANQG, kịp thời tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo xử lý có hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh trên các lĩnh vực, điển hình như: Tình hình liên quan đến Fomosa – Hà Tĩnh, dự án FLC tại huyện Quảng Ninh, dự án nhiệt điện tại huyện Quảng Trạch, tình hình hoạt động của các đối tượng cực đoan trong tôn giáo, số đối tượng hoạt động vi phạm pháp luật khác..vv… Nhiều đơn vị đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và đảm bảo tốt tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn Khối có 07 lượt tập thể, 48 cá nhân được các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen về thành tích đột xuất trong các đợt thi đua.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong thời gian tới, Khối thi đua An ninh nhân dân đã thống nhất và tập trung thực hiện tốt các nội dung như: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật kỷ cương và đề cao trách nhiệm; nâng cao hiệu quả, chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tích cực tổ chức các hoạt động tình nghĩa, hoạt động chung của Khối..v.v…

                                                                                Trần Tuấn