Khối thi đua An ninh nhân dân ký giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2023

287

Ngày 09/03/2023, các đơn vị trong Khối thi đua An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức ký giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2023. Dự và chủ trì có Đại tá Lê Văn Hóa – Phó giám đốc Công an tỉnh; đại diện chỉ huy 09 đơn vị thuộc Khối An ninh nhân dân.

Theo đó, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2023 của Khối thi đua ANND được triển khai liên tục, sâu rộng trên cơ sở bám sát khẩu hiệu hành động xuyên suốt “Xây dựng Công an Quảng Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, nhiệm vụ công tác Công an và nội dung thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2023 do Công an tỉnh phát động.

Khối thi đua An ninh nhân dân ký giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2023.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/03/2022, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, tiếp tục triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, phát huy vai trò “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/06/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII…

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong Khối và từng đơn vị. Cụ thể hóa bằng những hoạt động, việc làm cụ thể thiết thực, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Công an tỉnh giao. Tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành Điều lệnh CAND, quản lý cán bộ.

Các đơn vị trong Khối thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2023 ký giao ước thi đua.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau giữa các đơn vị trong Khối thi đua về thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND (11/03/1948 – 11/03/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; 77 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12/07/1946 – 12/07/2023)..vv.. Tổ chức các hoạt động nghĩa tình đồng đội, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động từ thiện nhân đạo vì an sinh xã hội.

Để thực hiện nội dung giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2023 của Khối thi đua ANND, các đơn vị trong Khối đã cùng thống nhất 13 nội dung trọng tâm, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị. Cũng tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã cùng nhau trao đổi, đề ra một số nội dung và giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2023 của Khối thi đua ANND một cách thiết thực và có hiệu quả.

Đại tá Lê Văn Hóa – Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Hóa – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá lại một số kết quả nổi bật của Khối thi đua ANND trong thời gian vừa qua. Về triển khai các nội dung phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2023 của Khối. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu, các đơn vị trong Khối phải đoàn kết, thống nhất, sáng tạo và cần phải phát huy vai trò nêu gương; trong công tác chuyên môn các đơn vị cần nắm chắc tình hình, nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện đạt hiệu quả, nhất là lựa chọn những khâu khó, vấn đề phức tạp để tập trung giải quyết nhằm tạo điểm nhấn cho đơn vị mình; nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản và lấy nội dung công tác nghiệp vụ cơ bản làm xương sống; đặc biệt cần chú ý không để bị động bất ngờ, đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; tăng cường các hoạt động từ thiện, văn hóa, thể dục thể thao để tạo sự gắn kết giữa các đơn vị.

Trần Tuấn