Khối thi đua các đơn vị cảnh sát: Ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021

347

 

Sáng ngày 25/1/2021, Khối thi đua Cảnh sát nhân dân tổ chức Hội nghị ký giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021. Đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo.

Tại hội nghị, Khối thi đua Cảnh sát nhân dân đã thông qua chương trình hoạt động của Khối với những tiêu chí, mục tiêu rõ ràng. Trong đó yêu cầu đặt ra là những đơn vị thuộc Khối thi đua Cảnh sát nhân dân phải triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 nghiêm túc, có hiệu quả, tạo khí thế sôi nổi nhằm động viện CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc của Thủ trưởng các đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu đã cam kết trong báo cáo đăng ký danh hiệu thi đua năm 2021.
Đại tá Trần Quang Hiếu- Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu– Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao thành tích và kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 của Khối Cảnh sát Nhân dân. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu từng đơn vị trong Khối cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nội dung thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 và triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ tạo chuyển biến tích cực, toàn diện các mặt công tác chuyên môn. Chú trọng công tác quản lý cán bộ, xây dựng, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Các đơn vị thi đua trong Khối tham gia ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.

N.O