Khối thi đua các ngành Nội chỉnh tỉnh tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020

222

Ngày 21-1, Khối thi đua các ngành Nội chính tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh và các đơn vị trong Khối thi đua.

Khối thi đua các ngành Nội chính tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020.

Năm 2020, Khối thi đua đã bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình công tác của tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua phù hợp với điều kiện, tình hình của Khối. Phong trào thi đua được tổ chức với hình thức và nội dung phong phú, ý nghĩa gắn với các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, ngày truyền thống các lực lượng, đơn vị.

Hoạt động chung của Khối đã nhận được sự quan tâm, đầu tư công sức của các đơn vị trong Khối, có những nét mới so với những năm trước đây, qua đó đã thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, phối hợp hiệp đồng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị trong Khối đã chủ động, tích cực phát động, tổ chức phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp làm việc, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Nhận thức về vai trò, vị trí, tác dụng của công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và người lao động được nâng cao. Công tác thi đua, khen thưởng đã phát huy vai trò trong việc động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và người lao động tích cực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội và bảo đảm ổn định ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh nhà.

Các đơn vị trong Khối thi đua các ngành Nội chính tỉnh phát động và ký giao ước thi đua năm 2021.

Khối thi đua các ngành Nội chính tỉnh đã triển khai nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả trong các hoạt động dân vận khéo, xây dựng nông thôn mới và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, chung sức vì cộng đồng, chung tay bảo vệ môi trường. Điển hình là đã khởi công xây dựng nhà tình nghĩa đối với gia đình đồng chí Nguyễn Xuân Dục, thôn Trung Đình, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa là thương binh ¼, với số tiền 100 triệu đồng; tổ chức dâng hương Di tích lịch sử Hang Tám Cô và Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ Đường 20 Quyết thắng; huy động hơn 100 đoàn viên thanh niên các đơn vị hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh bảo vệ môi trường, tổ chức làm sạch bãi biển Nhật Lệ. Đặc biệt là trong đợt mưa lũ vừa qua, với những hình ảnh cứu giúp Nhân dân trong khó khăn hoạn nạn, nhất là các đơn vị lực lượng vũ trang, cũng như các đơn vị khác trong Khối thi đua đã được chính quyền và Nhân dân ghi nhận, biểu dương.

Với những kết quả nổi bật đó, năm 2020, đã có hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị trong Khối được các cấp khen thưởng, trong đó có nhiều đơn vị đã được vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng những phần thưởng cao quý. Đặc biệt, đơn vị Công an tỉnh vinh dự được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương chiến công hạng Ba; Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba…

Đại diện lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng đơn vị Khối trưởng và Khối phó năm 20221.

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021 – 2025. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, các đơn vị trong khối thi đua ngành Nội chính tỉnh đã đề ra các các nhiệm vụ cụ thể, triển khai nhiều cách làm mới, sáng tạo, tạo sự lan tỏa trong thực hiện phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị trong Khối; góp phần giữ vững ANCT, TTATXH, tạo môi trường ổn định cho kinh tế – xã hội tại địa phương.

Trần Tuấn