Khối thi đua Công an các huyện, thị xã, thành phối ký giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020

419

Ngày 4-3, tại Công an huyện Quảng Ninh, Khối thi đua Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức ký giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020. Dự và chủ trì có Đại tá Trần Minh Thùy – Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Khối thi đua Công an các huyện, thị xã, thành phố năm 2020 do Công an huyện Quảng Ninh làm khối trưởng, Công an TP. Đồng Hới là đơn vị khối phó. Thay mặt các đơn vị thi đua trong Khối, chỉ huy Công an TP. Đồng Hới đã thông qua Dự thảo giao ước thi đua “Vì An ninh tổ quốc”; Quy định tiêu chí chấm điểm tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ Khối thi đua Công an huyện, thị xã, thành phố năm 2020; Đề cương hướng dẫn báo cáo sơ, tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2020.

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Vì ANTQ năm 2020 khối thi đua Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Theo nội dung bản giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020 của Khối thi đua huyện, thị xã, thành phố gồm: Quán triệt, xây dựng các chương trình hành động thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy và chương trình công tác Công an năm 2020 của Công an tỉnh, các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương công tác của cấp ủy, chính quyền địa phương; phát huy vai trò của lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT; phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xây dựng các phương án, kế hoạch, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW, Chỉ thị 46-CT/TW và triển khai đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả đối với các loại tội phạm; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT; tích cực phối hợp làm tốt công tác dân vận, xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ gắn với xây dựng nền ANND, thế trận ANND và thế trận quốc phòng toàn dân; thực hiện tốt công tác nắm, giải quyết và báo cáo tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sỹ; đổi mới nội dung, biện pháp chỉ đạo, thực hiện các phong trào thi đua; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo..vv..

Đại tá Trần Minh Thùy – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Minh Thùy – Phó giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những kết quả công tác trong phong trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc” của Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố thời gian vừa qua. Để phong trào thi đua đi vào thực chất, phát huy tính hiệu quả đồng chí Phó giám đốc yêu cầu, Khối thi đua cần phải triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, tạo sự lan tỏa và sức sống mạnh mẽ đến mỗi một cán bộ, chiến sỹ; tiếp tục đề cao trách nhiệm của Đảng ủy, người đứng đầu đơn vị trong việc đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua, đặc biệt là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để tăng cường sự đoàn kết, kích lệ cán bộ, chiến sỹ thi đua, lập thành tích; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch trong nội dung giao ước thi đua; thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo..vv..

Các đơn vị thi đua trong Khối ký giao ước thi đua Vì ANTQ năm 2020.

Sau quá trình thảo luận các đơn vị trong Khối thi đua đã thống nhất và tiến hành ký giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc ” năm 2020.

         Trần Tuấn