Khối thi đua XDLL-TT-HC: Biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” giai đoạn 2020-2025 và ký kết giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020

244

Ngày 9/3/2020, Khối thi đua XDLL-TT-HC tổ chức Hội nghị biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” giai đoạn 2020-2025 và ký kết giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy -UVBTV  Đảng ủy-Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” giai đoạn 2020 – 2025 và ký kết giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020

Năm 2019, các đơn vị khối thi đua XDLL – TT – HC đã bám sát chỉ đạo của Công an tỉnh, chương trình hành động của Khối để triển khai, tổ chức phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; chất lượng công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ huy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác hậu cần, thanh tra, hồ sơ nghiệp vụ, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng cao, bảo đảm phục vụ, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác góp phần cùng các lực lượng Công an trong tỉnh giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm tốt trật tự an toàn xã hội.

Các cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020

Phong trào thi đua trong Khối đã có nhiều đổi mới, phù hợp với nguyện vọng của CBCS, động viên, khích lệ CBCS trong Khối phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua thực hiện phong trào, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, được cấp ủy, các ngành ghi nhận, biểu dương khen ngợi, góp phần cùng lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an giai đoạn 2015 – 2020.

Đ/c Đại tá Trần Minh Thùy – UVBTV Đảng ủy – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy  – UVBTV  Đảng ủy – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích và kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 của Khối. Đồng thời, yêu cầu Khối thi đua cần bám sát và thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, trong đó chủ động triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng; tham mưu, đề xuất ban hành các giải pháp mang tính chiến lược, phục vụ lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đồng thời đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh công tác hồ sơ nghiệp vụ và công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn vốn, bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của toàn lực lượng.

Các đơn vị trong Khối ký giao ước thi đua

Tại Hội nghị cũng đã biểu dương khen thưởng 6 cá nhân đã có tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2020. Đồng thời, các đơn vị trong Khối đã ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Lan Phương – Việt Hùng