Khối Xây dựng lực lượng, trực thuộc, hậu cần tổng kết công tác thi đua năm 2020

298

Khối xây dựng lực lượng, trực thuộc, hậu cần vừa tổng kết công tác thi đua năm 2020. Đến dự và chỉ đạo có Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Bí thư đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện các đơn vị trong khối.

Bám sát khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” của Công an tỉnh, các đơn vị trong khối thi đua đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, phối hợp các đơn vị triển khai thực hiện tốt các mặt công tác; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác đảng và công tác quần chúng; đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ; tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đề cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy trong đơn vị ; kịp thời tuyên truyền, biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời, nghiêm túc xử lý các trường hợp CBCS sai phạm.

Các chỉ tiêu, định hướng đề ra từ đầu năm, khối đã thực hiện tốt, vượt mức đề ra. Bên cạnh đó, nội dung, biện pháp thi đua có nhiều đổi mới, sáng tạo, thu hút CBCS trong mỗi đơn vị cùng tham gia, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm, hành động, góp phần lớn vào thành tích chung của Công an tỉnh.

Đơn vị Khối trưởng báo cáo tổng kết công tác phong trào thi đua năm 2020

Khối đã chủ động lồng ghép phong trào thi đua với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 04 của Bộ Công an, các phong trào, cuộc vận động, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đảng, của ngành. Nổi bật trong năm, đã chủ động trong công tác phòng chống covid 19 đạt hiệu quả tốt, tham mưu, xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, hoạt động lớn diễn ra trên địa bàn, nhất là Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, lễ kỷ niệm 63 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và khánh thành Cụm Tượng “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình”, bảo vệ nhiều đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Bùi Quang Thanh- Phó bí thư Đảng ủy, phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Bùi Quang Thanh, Phó Bí thư đảng ủy, phó giám đốc Công an tỉnh biểu dương những thành tích đạt được của khối xây dựng lực lượng trực thuộc, hậu cần trong thời gian qua và chỉ đạo trong thời gian tới, khối XDLL-TT-HC sẽ tiếp tục tham mưu nhiều chương trình, kế hoạch, ý nghĩa góp phần xây dựng lực lượng Công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

HTT