Khối XDLL-TT-HCKT; Khối Công an các huyện, thành phố, thị xã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021

264

Chiều ngày 28-01, Khối XDLL-TT-HCKT, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Phó BT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; chỉ huy và cán bộ phụ trách công tác thi đua thuộc Khối.

Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 Khối  Xây dựng lực lượng – Trực thuộc – Hậu cần, Công an tỉnh Quảng Bình
Chỉ huy các đơn vị Khối thi đua Xây dựng lực lượng – Trực thuộc – Hậu cần, Công an tỉnh Quảng Bình ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021
Chỉ huy các đơn vị Khối Xây dựng lực lượng – Trực thuộc – Hậu cần, Công an tỉnh Quảng Bình đã ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021

Tại Hội nghị, đơn vị Khối trưởng đã thông qua Kế hoạch hoạt động; quy định tiêu chí chấm điểm tổng kết phong trào thi đua và Nội dung giao ước phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2021

Để triển khai thực hiện phong trào thi đua ” Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng với các lực lượng khác, giữ vững ANTT trên địa bàn, các đơn vị thi đua trong Khối phải thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai kịp thời các mặt công tác; đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng từng lĩnh vực công tác; làm tốt ông tác giáo dục chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng; công tác tổ chức cán bộ, không để xảy ra vi phạm kỷ luật; nâng cao chất lượng công tác hồ sơ nghiệp vụ; tăng cường công tác thanh, kiểm tra; đảm bảo công tác tài chính, hậu cần phục vụ tốt công tác thường xuyên, đột xuất… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục CBCS nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường siết chắt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, cơ bản, chinh quy về tư thế, tác phong của CBCS. Quan tâm xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ Quốc” và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh– Phó giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2020 của các đơn vị trong khối. Đồng chí Phó giám đốc yêu cầu: Các đơn vị trong khối theo chức năng, nhiệm vụ của mình, bám sát các nội dung thi đua đã được ký kết, mỗi đơn vị phải xây dựng khẩu hiệu hành động riêng sát với yêu cầu nhiệm vụ được giao; phải cụ thể hóa chương trình thi đua bằng các hoạt động thiết thực, mang dấu ấn đậm nét; tìm ra được biện pháp, cách làm, xây dựng được phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mang tính bề nổi, lựa chọn được hạt nhân phong trào nhằm động viên CBCS hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ các đơn vị trong khối thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với nhau, nhất là những nội dung đã được ký kết, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua đi vào thực chất, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác đề ra.

Tại hội nghị, khối thi đua Tham mưu, Xây dựng lực lượng, Hậu cần đã thông qua chương trình hành động và tổ chức ký kết giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.

Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó giám đốc Công an tỉnh cũng đã dự và chỉ đạo lễ ký kết giao ước thi đua khối Công an các huyện, Thành phố, thị xã.
Chỉ huy Công an các huyện, Thị xã, Thành phố ký kết giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.

Cũng trong ngày Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó giám đốc Công an tỉnh cũng dự và chỉ đạo lễ ký kết giao ước thi đua khối Công an các huyện, Thành phố, Thị xã được tổ chức tại Công an Thành phố Đồng Hới.

Việt Hùng