Khối XDLL – TT – HCKT ký giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2018

47

Ngày 8-3, Khối Xây dựng lực lượng – Trực thuộc – Hậu cần kỹ thuật, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2018. Dự và chỉ đạo có Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng; Chỉ huy các đơn vị và cán bộ phụ trách công tác thi đua trong Khối thi đua.

Khối Xây dựng lực lượng – Trực thuộc – Hậu cần kỹ thuật năm 2018 do đơn vị Phòng PV28 làm Khối trưởng và đơn vị Phòng PX15 làm Khối phó.

Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2018 của Khối Xây dựng lực lượng – Trực thuộc – Hậu cần kỹ thuật

Tại Hội nghị, đơn vị Khối trưởng Phòng PV28 đã thông qua Dự thảo Kế hoạch hoạt động thi đua của Khối; Quy định tiêu chí chấm điểm tổng kết phong trào thi đua của Khối và Nội dung giao ước phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2018. Các đơn vị đã tham luận và đưa ra ý kiến đóng góp và nhất trí thông qua các nội dung của giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2018.

 Để thực hiện có hiệu quả nội dung giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2018, Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Các đơn vị cần xây dựng kế hoạch thực hiện; việc đề xuất thi đua, khen thưởng cần đúng người, đúng đối tượng; tập trung xây dựng điển hình tiên tiến trong từng đơn vị; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa..v.v.. nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua.

Các đơn vị ký giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”.
Lãnh đạo Công an tỉnh và chỉ huy các đơn vị thi đua trong Khối Xây dựng lực lượng – Trực thuộc – Hậu cần kỹ thuật tại Hội nghị.

Với sự thống nhất cao, đại diện chỉ huy các đơn vị trong Khối Xây dựng lực lượng – Trực thuộc – Hậu cần kỹ thuật đã ký giao ước thi đua năm 2018.

 

                                                          Trần Tuấn