Home ⁄ Tin tổng hợp ⁄ 

Không cấm nhà báo, người dân dùng thiết bị thông thường để quay phim, chụp ảnh

Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị không ảnh hưởng đến hoạt động tác nghiệp của nhà báo hay ghi nhận của người dân phản ánh xã hội. Nhà báo hay người dân hoàn toàn có thể sử dụng máy quay phim, chụp ảnh, ghi âm thông thường để tác nghiệp.

 

Sau khi Bộ Công an đăng tải dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để lấy ý kiến rộng rãi ý kiến trong nhân dân từ ngày 7-4, đã xuất hiện các ý kiến băn khoăn về một số quy định tại dự thảo.

 Có ý kiến lo ngại rằng, quy định tại khoản 3 Điều 4 dự thảo Nghị định “Chỉ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội mới được sử dụng thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị phục vụ cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng” sẽ gây ảnh hưởng đến quyền tác nghiệp của phóng viên hoặc quyền của người dân khi muốn tham gia điều tra tội phạm (như tham nhũng, thực phẩm bẩn…). Về vấn đề này, Bộ Công an có ý kiến như sau:

  1. Quyền con người, quyền công dân phải được bảo đảm theo quy định của Hiến pháp năm 2013; trong đó Điều 21 Hiến pháp quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn”

Vì vậy, các quy định của pháp luật phải tuân thủ nguyên tắc hiến định này. Việc ghi âm, ghi hình bí mật là xâm phạm đến các quyền nêu trên, do vậy, trong trường hợp cần điều tra tội phạm, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã quy định rất chặt chẽ về căn cứ, điều kiện, đối tượng chủ thể, thẩm quyền, thủ tục và sử dụng kết quả của việc ghi âm, ghi hình bí mật. 

 

Không cấm nhà báo, người dân dùng thiết bị thông thường để quay phim, chụp ảnh.

 

Khoản 1 Điều 223 Bộ luật này xác định ghi âm, ghi hình bí mật là biện pháp điều tra tố tụng hình sự đặc biệt, chỉ được áp dụng sau khi khởi tố vụ án hình sự về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tham nhũng, khủng bố, tài trợ khủng bố, rửa tiền, ma túy, các tội có tổ chức đặc biệt nghiêm trọng khác, phải do người có thẩm quyền tiến hành tố tụng của Cơ quan điều tra cấp tỉnh, cấp quân khu trở lên quyết định và phải được phê chuẩn của Viện kiểm sát có thẩm quyền. 

Việc ghi âm, ghi hình bí mật chỉ được cơ quan chuyên trách trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân theo quy định của pháp luật tiến hành (Khoản 3 Điều 225 Bộ luật). Thông tin, tài liệu thu được từ hoạt động ghi âm, ghi hình bí mật chỉ được dùng để giải quyết vụ án. Bộ luật này còn nghiêm cấm sử dụng thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được bằng các biện pháp nêu trên vào mục đích khác (khoản 1 Điều 227).

Như vậy, theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì chỉ có cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân mới được tiến hành biện pháp ghi âm, ghi hình bí mật với sự kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn ngừa vi phạm quyền con người, quyền công dân. 

Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị quy định nguyên tắc “chỉ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội mới được sử dụng thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị phục vụ cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng” là phù hợp với quy định nêu trên của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và bảo đảm thi hành Luật an ninh quốc gia năm 2004, Luật Công an nhân dân năm 2014 và Luật đầu tư năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2016) về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự đối với tất cả các giai đoạn sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tồn trữ, trao đổi, sử dụng một cách chặt chẽ, có hiệu quả.

Về phạm vi điều chỉnh, Nghị định này quy định điều kiện về an ninh, trật tự, công tác quản lý nhà nước, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và biện pháp thi hành đối với hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị. 

 

Phóng viên tác nghiệp.

 

Từ phạm vi điều chỉnh cho thấy, Nghị định này không quy định hành vi ghi âm, ghi hình của người dân hay nhà báo mà chỉ quy định điều kiện về an ninh, trật tự, công tác quản lý nhà nước, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và biện pháp thi hành đối với hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị. 

Do đó, Nghị định này không ảnh hưởng đến hoạt động tác nghiệp của nhà báo hay ghi nhận của người dân phản ánh xã hội. Nhà báo hay người dân hoàn toàn có thể sử dụng máy quay phim, chụp ảnh, ghi âm thông thường để tác nghiệp. 

Đặc biệt, khái niệm về thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị được xác định trong Điều 3 của Nghị định này như sau: Thiết bị ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình là thiết bị ghi âm, ghi hình giấu trong đồ vật thông thường hoặc thiết bị ghi âm, ghi hình được giả dạng thiết bị, đồ vật thông thường. 

Từ khái niệm trên cho thấy, thiết bị ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình là một loại thiết bị (không phải là máy quay phim, chụp ảnh, ghi âm thông thường hoặc điện thoại thông minh như Iphone, Samsung…người dân vẫn đang được phép sử dụng) mà chúng được thể hiện dưới hình dạng của các thiết bị, đồ vật thông thường (như cúc áo, bút viết, lọ hoa, kính mắt…). 

Đây là các thiết bị thường bị lợi dụng để thu thập bí mật Nhà nước, xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình đã được pháp luật bảo đảm. Đối tượng có thể sử dụng thiết bị này để quay, ghi âm mà không có thể phát hiện trong cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; trong những nơi công cộng như nhà vệ sinh thậm chí cả trong những nơi riêng tư như phòng ngủ để thực hiện hành vi trái đạo đức, vi phạm pháp luật…

Do đó, Nghị định được thông qua sẽ là biện pháp phòng, chống  nguy cơ mất an ninh, trật tự trong xã hội do tội phạm gây ra bằng việc sử dụng thiết bị ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

  1. Các quy định nêu trên nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân nên rõ ràng là sẽ hạn chế việc sử dụng thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị của tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân và chỉ được tiến hành trong những điều kiện đặc biệt, phải tuân thủ quy định của pháp luật. Quy định của Hiến pháp năm 2013 phải được mọi người dân tuân thủ triệt để, không ngoại trừ người nào kể cả cán bộ Công an, Quân đội, phóng viên và mọi công dân. Việc soạn thảo Nghị định nêu trên là dựa trên nguyên tắc hiến định.

Hiện nay, dự thảo Nghị định đang trong quá trình lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định nên Bộ Công an rất mong muốn nhân dân, các cơ quan, tổ chức, các nhân tiếp tục tham gia ý kiến để hoàn chỉnh văn bản. Bộ Công an sẽ lắng nghe mọi ý kiến, kể cả trái chiều về các quy định trong dự thảo Nghị định để tiếp thu, sửa đổi, bổ sung, chỉnh lý cho phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Dự thảo Nghị định đã được xây dựng từ năm 2013 đến nay theo đúng trình tự của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự kiến trình Chính phủ thông qua trong thời gian tới và có hiệu lực thi hành từ 1-7-2017.

Theo Nguyễn Hương (Báo ĐTCAND)

6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND

Đối với tự mình, phải

cần, kiệm, liêm, chính

Đối với đồng sự, phải

thân ái giúp đỡ

Đối với Chính phủ, phải

tuyệt đối trung thành

Đối với nhân dân, phải

kính trọng lễ phép

Đối với công việc, phải

tận tụy

Đối với địch, phải

cương quyết khôn khéo

Tin tiêu điểm

Hội phụ nữ Công an tỉnh ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017-2021

Hội phụ nữ Công an tỉnh ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017-2021

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam, ngày 20 tháng 10 năm 2017, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đu “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2017-2021. Đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị.Đây là phong trào thi đua nhằm phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng người phụ nữ Công an Quảng Bình có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, kỹ năng nghề nghiệp, tự tin tự trọng, trách nhiệm, kỷ cương, có nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những thành tích, kết quả mà Hội phụ nữ Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận những cách làm hay, việc làm tốt của các hội viên là những chiến sỹ Công an không quản ngại khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu của toàn lực lượng, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế – xã hội của toàn tỉnh…
Đại diện các tổ chức hội Cơ sở đã ký kết vào bản giao ước thi đua với 3 nội dung chính, đó là: Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững…

Công an tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị TW 6 (Khóa XII)   

Công an tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị TW 6 (Khóa XII)  

Hội thảo Khoa học – Thực tiễn “Xây dựng phong cách người Công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Hội thảo Khoa học – Thực tiễn “Xây dựng phong cách người Công an Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Phòng chống bạo lực học đường và vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh trong tình hình hiện nay.

Phòng chống bạo lực học đường và vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh trong tình hình hiện nay.

Hội nghị trực tuyến tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm   

Hội nghị trực tuyến tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm  

CHIẾC CẦU NỐI GIỮA CÔNG AN VỚI NHÂN DÂN

CHIẾC CẦU NỐI GIỮA CÔNG AN VỚI NHÂN DÂN

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017-2022

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý VK, VLN, CCHT tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh

Ban pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý VK, VLN, CCHT tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh

Sẵn sàng các phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Sẵn sàng các phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Bế giảng lớp hoàn thiện trung cấp lý luận chính trị khóa 78 và khóa 79  tại Công an tỉnh Quảng Bình

Bế giảng lớp hoàn thiện trung cấp lý luận chính trị khóa 78 và khóa 79 tại Công an tỉnh Quảng Bình