Kiểm điểm kết quả triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD

55

Ngày 30/9/2020, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến Kiểm điểm kết quả triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Tại điểm cầu Quảng Bình dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương.

Toàn cảnh hội nghị

Thời gian qua, nhìn chung Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện thu thập thông tin dân cư một cách đồng bộ, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, cơ bản đạt tiến độ đề ra. Bộ Công an đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Công an cơ sở; tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia. Công an các đơn vị, địa phương cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND các cấp chỉ đạo cơ quan tư pháp rà soát, điều chỉnh các giấy tờ về hộ tịch để thống nhất với các giấy tờ tùy thân khác; triển khai các biện pháp nghiệp vụ thu thập dữ liệu thông tin dân cư theo đúng quy định, hạn chế sai sót, chỉnh sửa thông tin.

Trong phần tham luận, các đại biểu Công an các đơn vị, địa phương đã phát biểu nhiều ý kiến đóng góp nhưng trên hết đều đồng nhất tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án tại cơ sở; đồng thời, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án trong thời gian tới, đảm bảo chất lượng thông tin dân cư.

Trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương toàn quốc cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, duy trì thường xuyên công tác giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân; kịp thời đề xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương; chủ động cập nhật phần mềm dữ liệu, bảo đảm việc thu thập số liệu đồng bộ, chính xác, đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra, quyết tâm phấn đấu hoàn thành việc cấp 50 triệu căn cước công dân trước ngày 01-01-2021.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh thời gian tới, lực lượng Công an các cấp cần nhận thức về vai trò, tầm quan trọng, tính cấp bách của các dự án; tiếp tục thực hiện thu thập, cập nhật thông tin công dân, nhất là đối với nhân khẩu tạm trú; chủ động tham mưu chính quyền cơ sở chỉ đạo các cơ quan tư pháp phối hợp thực hiện việc thu thập Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (DC02) ngay tại trụ sở cơ quan tư pháp để cập nhật đối với công dân có thông tin thay đổi qua công tác đăng kí, quản lý hộ tịch. Rà soát, thống kê số lượng người từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp thẻ Căn cước công dân; số người đang là học sinh, sinh viên, công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp, công nhân viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp; doanh trại quân đội, số người tại vùng sâu, vùng xa, biên giới…; số lượng cán bộ đang thực hiện công tác cấp, quản lý chứng minh nhân dân/căn cước công dân trên toàn quốc.

Lan Phương