Kiểm tra kết quả thực hiện chương trình công tác Hội phụ nữ cơ sở.

247

 Nhằm đánh giá khách quan, đầy đủ chính xác tình hình về kết quả triển khai thực hiện các nội dung công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018 của các cơ sở hội, Hội phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình vừa triển khai hoạt động kiểm tra tại các hội cơ sở.

Trong chương trình, kế hoạch công tác của mỗi hội phụ nữ cơ sở, mỗi hội phụ nữ sẽ đăng ký chương trình công tác, mô hình hoạt động, thực hiện các phong trào hội với Hội phụ nữ Công an tỉnh. Qua đó, bám sát chương trình công tác, hoạt động phong trào và nhiệm vụ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ của mỗi hội cơ sở. Từ công tác kiểm tra, Hội phụ nữ Công an tỉnh sẽ đánh giá được kết quả hoạt động của mỗi chi hội cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phát hiện những mô hình, giải pháp hiệu quả, những cách làm sáng tạo ở hội cơ sở để nhân rộng, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các mặt công tác Hội và phong trào phụ nữ của cán bộ, hội viên hội phụ nữ Công an Quảng Bình.

 

Công an huyện Bố Trạch báo cáo kết quả hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ của Công an huyện với Hội phụ nữ Công an tỉnh.
Đoàn kiểm tra công tác tại phụ nữ Trại tạm giam Công an tỉnh.
Công trình phụ nữ đảm nhận của phụ nữ Trại tạm giam
Buồng giam do phụ nữ đảm nhận.

 Thùy Trang