Ký kết quy chế phối hợp trong hoạt động bảo vệ biên giới biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng

332

Ngày 21 tháng 3 năm 2017, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Công an xã, phường, thị trấn, Dân quân tự vệ và Kiểm lâm địa bàn trong hoạt động bảo vệ biên giới biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

Tại lễ ký kết, đại diện Chi cục kiểm lâm, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thảo luận và ký kết Quy chế phối hợp gồm 5 Chương, 16 Điều quy định hoạt động phối hợp giữa các lực lượng phải bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ và theo đúng kế hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuyệt đối giữ bí mật về kế hoạch, phương án và các biện pháp nghiệp vụ; việc xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến tình hình An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ rừng phải kiên quyết, tích cực, chủ động, dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức và của công dân.

 

Lãnh đạo 3 Ngành: Công an, Quân sự, Kiểm lâm tỉnh ký kết quy chế phối hợp về hoạt động bảo vệ biên giới biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

 

Quy chế phối hợp cũng yêu cầu các lực lượng phải thường xuyên trao đổi, xử lý thông tin; phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về quốc phòng và an ninh, bảo vệ rừng; phát huy hiệu quả các mô hình, điển hình tiêu biểu trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và bảo vệ rừng; phối hợp hoạt động trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ và phòng chống cháy rừng trong các tình huống xảy ra ở cơ sở; phối hợp hoạt động giữ gìn ANCT, TTATXH trong tình trạng khẩn cấp khi có tình hình đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội…

Ngô Quang Văn