Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh

361

 

 

 Chiều 9-10, Công an tỉnh và Sở Thông tin – Truyền thông đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Tham dự có Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Thông tin-Truyền thông và các đơn vị liên quan.

Quy chế phối hợp nhằm mục đích thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Sở thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh trong việc theo dõi, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông ; phát huy vai trò, trách nhiệm của hai đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ ở các lĩnh vực, như: theo dõi, đấu tranh phản bác với các luận điệu xuyên tạc, sai trái, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng; bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ các công trình hạ tầng phục vụ cho thông tin, truyền thông, bưu chính, viễn thông, truyền dẫn, phát sóng.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam -Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Thông tin-Truyền thông và các đơn vị liên quan đã có nhiều ý kiến phát biểu, đề cập đến những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện công tác phối hợp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên lĩnh vực thông tin và truyền thông thời gian qua trên địa bàn; đồng thời đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trên lĩnh vực này.

Công an tỉnh và Sở thông tin và Truyền thông ký kết quy chế phối hợp. Ảnh A.T

Để công tác đảm bảo an toàn an ninh trong lĩnh vực thông tin, truyền thông trong thời gian tới, Công an tỉnh và Sở Thông tin và truyền thông đã  ký kết quy chế phối hợp, trong đó phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định về công tác đảm bảo an ninh trong lĩnh vực thông tin, truyền thông. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thông tin, truyền thông đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, trọng tâm là các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin, truyền thông. Phối hợp trong việc điều tra, xác lập chứng cứ vi phạm về thông tin và truyền thông; giám định nội dung dữ liệu trong các thiết bị thông tin điện tử để phục vụ cơ quan điều tra trong đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn. Công tác phối hợp theo dõi, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái và xử lý thông tin độc xấu trên không gian mạng; ngăn chặn hành vi lợi dụng mạng xã hội, internet để tung tin, phát tán thông tin vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

NO