Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện tỉnh và Công an Quảng Bình

279

Bưu điện tỉnh và Công an Quảng Bình vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện tỉnh và Công an Quảng Bình

Theo đó, Bưu điện tỉnh và Công an Quảng Bình thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội qua dịch vụ Bưu chính công ích với các nội dung chính gồm: chuyển phát thủ tục hành chính lĩnh vực con dấu của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; phát trả kết quả giải quyết về thủ tục hành chính trên các lĩnh vực như: quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước công dân cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện tỉnh và Công an Quảng Bình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đồng chí Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết

 

Ông Nguyễn Quang Phúc – Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Lễ ký kết

Ngô Quang Văn