Lấy ý kiến cử tri đối với người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026

1158

Ngày 2/3/2021, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị cử tri lấy ý kiến đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Các cử tri tham gia hội nghị lấy ý kiến đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026.
Đại tá Nguyễn Tiến Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Các đồng chí chủ trì hội nghị thông qua báo cáo nội dung về tiêu chuẩn của đại biểu, số lượng, cơ cấu, thành phần và danh sách trích ngang những người dự kiến được giới thiệu ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, các đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Trung tá Đoàn Thị Thanh Tâm – Phòng PV01; đồng chí Thiếu tá Mai Văn Lành – Phòng PV05 dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Hai đồng chí được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Thiếu tá Lê Thanh Nhàn – Phòng PA02.

Kết quả 100% cử tri tham gia hội nghị nhất trí với danh sách những người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là những người tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Kết quả tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với các đại biểu thể hiện sự đoàn kết thống nhất, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người đảng viên, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Các đồng chí được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026, đã phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm giới thiệu của cử tri trong cơ quan và hứa nếu được tiếp tục được giới thiệu để bầu trúng đại biểu Quốc Hội, HĐND tỉnh, sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

                                                                                                 Việt Hùng –  Quang Văn