Lấy ý kiến Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia “TCVN: 2017, Bình bột chữa cháy tự động kích hoạt –Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”

48

Vừa qua, Bộ Công an đã xây dựng xong Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia “TCVN: 2017, Bình bột chữa cháy tự động kích hoạt –Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”.

 

Ảnh minh họa.

 

Trên thế giới hiện nay, có nhiều nước sản xuất loại bình bột chữa cháy tự động kích hoạt như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh quốc… Các bình chữa cháy loại này khi sản xuất ra theo các tiêu chuẩn cụ thể quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm theo các đặc điểm kỹ thuật tương ứng tại các nước đó hoặc theo tiêu chuẩn do nhà sản xuất quy định.

Tại Hàn Quốc và Nhật Bản, các bình chữa cháy loại này phải trải qua hai quá trình kiểm định rất nghiêm ngặt: kiểm định lần thứ nhất khi sản xuất sản phẩm mẫu và kiểm định lần thứ hai khi sản xuất lưu thông trên thị trường phải đáp ứng theo các điều kiện kỹ thuật dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng của từng nước. Tại Trung Quốc, Anh quốc và các nước châu Âu, loại bình bột chữa cháy tự động kích hoạt này cũng được sản xuất, tuy nhiên hiện chưa có tiêu chuẩn chung châu Âu quy định về loại bình chữa cháy này. Do vậy mà các nhà sản xuất tự quy định các yêu cầu kỹ thuật cho từng loại sản phẩm.

Vì vậy, việc xây dựng tiêu chuẩn cho bình bột chữa cháy loại này cần tham khảo tiêu chuẩn các nước Hàn Quốc, Nhật Bản cũng như tham khảo thêm tiêu chuẩn về hệ thống chữa cháy bằng bột của quốc tế.

Tại Việt Nam hiện nay, các bình bột chữa cháy tự động kích hoạt sản xuất ở nước ngoài đã được nhập khẩu về Việt Nam để sử dụng, tuy nhiên thực tế hiện nay chưa có tiêu chuẩn nào quy định về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử của các loại bình bột này. Vì vậy phải áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài, gây khó khăn cho cả cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy cũng như trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm cho người sử dụng (Việt Nam mới ban hành TCVN 7026, đây là tiêu chuẩn quy định cho các loại bình chữa cháy xách tay, nhưng không có yêu cầu cho bình chữa cháy tự động kích hoạt).

Trước tình hình nêu trên, cần xây dựng và ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam về bình bột chữa cháy tự động kích hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy tổ chức kiểm tra, kiểm định cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm cho các đơn vị, cá nhân sử dụng sản phẩm này.

Toàn văn Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về bình bột chữa cháy tự động kích hoạt được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng ./.

 

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an