Lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND

405

Ngày 29-8, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 3104/QĐ-BCA ban hành “Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND”.

 

Ảnh minh họa.

 

“Các ý kiến góp ý, phản ánh của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với đơn vị và CBCS CAND được tiếp nhận, xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, quy định của Bộ Công an và phải thông báo kết quả giải quyết tới các cơ quan, tổ chức và người đóng góp ý kiến”.

Quyết định quy định về nguyên tắc, hình thức, biện pháp, nội dung lấy ý kiến; trách nhiệm tổ chức, tiếp nhận và giải quyết các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND. Quyết định áp dụng đối với: 

1. Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Công an, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là công an đơn vị, địa phương); các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. 

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan CAND, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân, học viên các học viện, trường CAND (gọi chung là cán bộ, chiến sĩ CAND). 3. Công an xã, thị trấn thuộc hệ thống tổ chức của CAND.

Quyết định cũng quy định nguyên tắc lấy ý kiến, trách nhiệm tổ chức, tiếp nhận và giải quyết các ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND như sau: 

1. Đảm bảo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức và nhân dân. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức và nhân dân đóng góp ý kiến đối với CAND. 

2. Đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, trung thực; tôn trọng, bảo vệ danh dự, uy tín của cán bộ, chiến sỹ CAND. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân lợi dụng đóng góp ý kiến để vu khống, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, danh dự của đơn vị và cán bộ, chiến sĩ CAND. 

3. Các ý kiến góp ý, phản ánh của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với đơn vị và cán bộ, chiến sĩ CAND được tiếp nhận, xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, quy định của Bộ Công an và phải thông báo kết quả giải quyết tới cơ quan, tổ chức và người đóng góp ý kiến.

 4. Ý kiến góp ý cua các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện theo quy định là kênh thông tin phục vụ công tác đánh giá việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. 

5. Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý được tiến hành đối với các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ CAND có nhiệm vụ thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến cơ quan, tổ chức và nhân dân.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

 

Theo Cổng TTĐT CAND