Lễ công bố Quyết định của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

947

Ngày 27/4/2020, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với 2 đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Dự và chỉ đạo có đồng chí  Đại tá Trần Hải Quân – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh. 

Đồng chí Đại tá Trần Hải Quân – Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được ddieuf động, bổ nhiệm

Ngày 23/4/2020, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã ký các Quyết định về điều động, bổ nhiệm đồng chí Trung tá Hoàng Khắc Tuấn – Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự và đồng chí Thiếu tá Dương Tuấn Anh – Phó Công an huyện Quảng Trạch đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Đồng chí Đại tá Trần Hải Quân – Giám đốc Công an tỉnh phát biểu và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động

Phát biểu chỉ đạo đồng chí Đại tá Trần Hải Quân – UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Đối với các đồng chí được giao nhiệm vụ trên cương vị, trọng trách mới cần phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục không ngừng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bên cạnh đó, các đồng chí phải khẩn trương tiếp cận và bắt tay ngay vào công việc, cùng với tập thể cấp ủy, chỉ huy nhanh chóng bàn bạc, tổ chức phân công lĩnh vực, địa bàn công tác tại đơn vị. Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của từng đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ.

Đồng chí Trung tá Hoàng Khắc Tuấn – Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự phát biểu nhận nhiệm vụ

Trung tá Hoàng Khắc Tuấn thay mặt 2 đồng chí cám ơn sự tín nhiệm của các cấp lãnh đạo và để xứng đáng với niềm tin đó, đồng chí xin hứa nguyện tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo quản lý, cùng tập thể Cấp ủy và lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lan Phương – Việt Hùng