Lễ Ký Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Quảng Bình và Ban quản lý dự án Điện 2

755

Ngày 15/6/2020, Công an tỉnh Quảng Bình đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn trong quá trình thực hiện các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch với Ban quản lý dự án Điện 2. Tham dự và ký kết có đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Công an tỉnh, ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 2.

Toàn cảnh lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Quảng Bình và Ban Quản lý dự án Điện 2

Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch là một trong những dự án nguồn điện lớn có công suất 2400 MW, gồm nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 với công suất 2x600MW và nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 2 có công suất 2x600MW. Đây là một trong những dự án nguồn điện lớn nằm trong danh sách các nguồn điện của Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020, có xét đến năm 2030. Quá trình đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành khai thác các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế xã hội, phục vụ đời sống của nhân dân tỉnh Quảng Bình mà còn có vai trò, ý nghĩa to lớn trong chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đại biểu tham dự lễ ký kết Quy chế phối hợp

Tại buổi lễ, 2 bên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về Dự thảo quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn quá trình xây dựng các dự án tại Trung tâm điện lực Quảng Trạch. Công tác phối hợp nhằm mục đích làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch và tội phạm khác từ đó đảm bảo an ninh, an toàn quá trình xây dựng dự án.

Đại diện Ban QLDA Điện 2 giới thiệu tổng quan về Trung tâm Điện lực, nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 và Ban QLDA Điện 2

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ các công trình trọng điểm ngành điện trong thời gian tới sẽ giúp quần chúng nhân dân biết và nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công trình.

Đại diện phòng nghiệp vụ Công an tỉnh báo cáo đánh giá tình hình và kết quả Công tác đảm bảo ANTT trong quá trình triển khai các dự án
Đại diện 2 đơn vị ký kết Quy chế phối hợp

Lễ ký kết đã kết thúc thành công tốt đẹp, quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị đã được nhất trí thông qua.

Lan Phương – Quang Văn