Lễ ra mắt mô hình “Bản an toàn về an ninh trật tự” tại bản Tăng Ký, xã Lâm Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

1268

Sáng nay, ngày 24 tháng 6 năm 2020 tại bản Tăng Ký, xã Lâm Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ vừa tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Bản an toàn về an ninh trật tự”.

Bản Tăng Ký, xã Lâm Thuỷ có 63 hộ, 248 nhân khẩu, là địa bàn có vị trí nằm ở Trung tâm xã Lâm Thuỷ; Dân cư ở bản Tăng Ký cơ bản sống dựa vào rừng núi, sinh sống theo dòng họ, cụm, nằm rải rác trên địa bàn… Mặc dù Công an xã Lâm Thuỷ đã làm tốt Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm ANTT, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Từ đó Công an xã tham mưu, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền xã tổ chức  xây dựng mô hình “Bản an toàn về an ninh trật tự” tại bản Tăng Kỳ.

Lễ ra mắt mô hình “Bản an toàn về an ninh trật tự”.

Tại buổi lễ Công an xã Lâm Thủy đã tuyên truyền, hướng dẫn mọi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; chấp hành nghiêm các nội quy, quy ước, hương ước của địa phương. Tự giác, nhiệt tình tham gia công tác đảm bảo ANTT, hưởng ứng và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Các ban ngành, đoàn thể tham gia ký cam kết thực hiện mô hình “Bản an toàn về an ninh trật tự”.

Việc ra mắt mô hình “Bản an toàn về an ninh trật tự” nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong Nhân dân; từng bước xã hội hoá công tác bảo đảm ANTT theo hướng “ Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải” ngay từ cơ sở.

 Thanh Hoài