Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở không trùng dẫm với nhiệm vụ của Công an xã

174

Dự án Luật được thông qua sẽ sắp xếp, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở theo hướng thống nhất, kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác, giảm chi ngân sách, nâng cao hiệu quả vệ ANTT ở cơ sở.

Sáng 1/10, tại phiên họp toàn thể lần thứ 17, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (QP và AN) của Quốc hội đã thẩm tra dự án Luật Lực lượng tham gia vảo vệ ANTT ở cơ sở.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự, phát biểu chỉ đạo. Thượng tướng Võ Trọng Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban QP và AN chủ trì phiên họp.

Đại diện cơ quan soạn thảo báo cáo về dự án Luật, Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, việc ban hành Luật nhằm thể chế hoá quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước; tăng cường công tác bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trình bày tờ trình.

Kịp thời tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục sử dụng lực lượng Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo vệ ANTT trên địa bàn xã nơi bố trí Công an xã chính quy.  “Đến nay, các địa phương trong toàn quốc đã hoàn thành xong việc bố trí Công an xã chính quy tại 100% các xã, thị trấn với hơn 30 nghìn Công an xã chính quy. Điều này đã làm phát sinh thực tế là có 12.084 Công an xã, thị trấn bán chuyên trách đã được thay thế bằng Công an xã chính quy. Do đó, phải bố trí cho các chức danh Công an xã bán chuyên trách này được tiếp tục tham gia bảo vệ ANTT” – Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng cho biết, dự án Luật được thông qua sẽ sắp xếp, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở theo hướng thống nhất, kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác, giảm chi ngân sách, nâng cao hiệu quả vệ ANTT ở cơ sở. Cụ thể, dự thảo Luật quy định sắp xếp thống nhất các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ Công an xã thành một lực lượng với tên gọi chung là lực lượng bảo vệ ANTT, được bố trí ở thôn, tổ dân phố, đơn vị dân cư tương đương.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Nâng cao hơn nữa, chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT tại địa bàn cơ sở. Xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, có hiệu lực pháp lý cao quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết, dự thảo Luật gồm 5 chương, 34 điều, quy định về vị trí, chức năng, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn bảo đảm điều kiện hoạt động, quan hệ công tác, tuyển chọn, bố trí, sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được xác định là lực lượng quần chúng tự nguyện, được tuyển chọn, làm nòng cốt trong lực lượng quần chúng tự nguyện tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Lực lượng này có chức năng tham gia phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác về ANTT và tổ chức, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn bảo vệ ANTT trên địa bàn xã, phường thị trấn theo quy định.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chịu sự giám sát của HĐND cấp xã, chịu sự điều hành, chỉ đạo của HĐND cấp xã, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ bảo vệ ANTT của cơ quan Công an và tham gia hỗ trợ Công an cấp xã trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Lực lượng này có 7 nhóm nhiệm vụ bảo đảm phù hợp với năng lực, trình độ của lực lượng này; đồng thời xác định cụ thể, phạm vi, giới hạn, phương thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và thể hiện rõ đây là lực lượng tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an cấp xã trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, không trùng dẫm với nhiệm vụ của Công an cấp xã và chính quyền cơ sở…

Phương Thuỷ