Lực lượng Công an bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội

91

Đó là khẳng định của Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại buổi họp báo chiều 21-12, tại Hà Nội, do Bộ Công an tổ chức, thông báo tình hình, kết quả công tác Công an năm 2016; nêu phương hướng trọng tâm công tác Công an năm 2017.

Dự cuộc họp có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị chức năng Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí, đông đảo phóng viên, biên tập viên trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND)…

 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi họp báo.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông báo tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Công an năm 2017. Đại tá Nguyễn Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Tổng cục Chính trị CAND thông báo tóm tắt kết quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016.

Theo đó, năm 2016, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng CAND đã phát huy vai trò nòng cốt, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của đất nước. Đặc biệt là đã đảm bảo an ninh, an toàn và góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an năm 2016.

Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đã đạt được các mục tiêu, yêu cầu và chỉ tiêu đề ra. Công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội được tăng cường và đạt kết quả tích cực. Công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; đã bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ.

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phối hợp giữa Bộ Công an với các bộ, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT ngày càng mở rộng, hiệu quả hơn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có chuyển biến tích cực…

 

Đại tá Nguyễn Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị thông báo tóm tắt kết quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016.

Trong công tác, chiến đấu, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Thời gian qua, đã có 148.529 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và Bộ Công an khen thưởng; nhiều gương chiến đấu dũng cảm trong công tác phòng, chống tội phạm, 11 đồng chí hy sinh anh dũng, 274 đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ. Những thành tích của lực lượng CAND đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý…

Phát biểu tại buổi họp báo, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, các phóng viên, biên tập viên trong và ngoài lực lượng CAND thời gian qua, với các cơ quan chức năng của Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, thời gian tới, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phản ánh kịp thời, sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Kịp thời phát hiện các nhân tố tích cực, các điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT.

Đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; phát hiện, lên án các hành vi tiêu cực, tham nhũng và cung cấp cho cơ quan Công an nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tập trung phối hợp tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; phối hợp tuyên truyền để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm; báo chí tiếp tục đồng hành và làm cầu nối, phối hợp với các cơ quan truyền thông của lực lượng CAND để tuyên truyền trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội…

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2017, tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp tác động đến an ninh, trật tự của Việt Nam. Để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ đang tập trung chỉ đạo đổi mới nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an. Trong đó, một nhiệm vụ trọng tâm là triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc nhằm huy động và phát huy ngày càng tốt hơn sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT. Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm ANTT.

Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các cơ quan An ninh, Cảnh sát các nước. Tiếp tục xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đặc biệt là không ngừng cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, đáp ứng yêu cầu của người dân đối với lực lượng Công an. Lực lượng CAND quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao…

(Theo Anh Hiếu, báo Điện tử Công an nhân dân)