Lực lượng Công an, Cảnh sát nước ngoài đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.

407

Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trên thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp và gia tăng nhanh chóng. Các loại tội phạm về ma túy, hình sự, mua bán vũ khí, mua bán người, rửa tiền, tội phạm kinh tế quốc tế và tội phạm công nghệ cao… đã gây thiệt hại to lớn cho các quốc gia, vùng lãnh thổ. Cùng với quá trình toàn cầu hoá, các tổ chức tội phạm luôn khai thác triệt để các điều kiện thuận lợi để mở rộng phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia trên thế giới, câu kết với nhau ngày càng thường xuyên, chặt chẽ hơn.

Sau đây là một số hình ảnh lực lượng Công an, Cảnh sát các nước đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     Việt Hùng sưu tầm