Khối thi đua lực lượng CSND Công an tỉnh ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” 2017

66

Chiều nay (15/2/2017), Khối thi đua gồm 13 đơn vị thuộc lực lượng CSND Công an tỉnh đã tổ chức lễ ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017. Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Đại tá Trần Minh Thùy, UVTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trong năm 2016, với khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong Khối CSND đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của toàn lực lượng. Đáng chú ý, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự đạt 92,02%, các loại án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ điều tra, khám phá 100%. Trong đó, điều tra kết luận đạt tỷ lệ 91,23%. Lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội đã có nhiều cải tiến, đổi mới, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu chính đáng của nhân dân. Thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông giảm trên cả 03 tiêu chí. Công tác phòng chống cháy nổ được tăng cường và tổ chức thực hiện tốt.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết giao ước với quyết tâm cao. Trong đó chú trọng các nội dung: Tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; tổ chức tốt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương; tăng cường sự phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ, công an các đơn vị địa phương…; nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, kiểm tra hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo về chấp hành pháp luật trong công tác giam giữ, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; tăng cường công tác quản lý cán bộ chấp hành quy trình công tác và thái độ phục vụ nhân dân… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hiệu đã nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Phong trào thi đua, sự cần thiết của việc cụ thể hóa các tiêu chí thi đua vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị; công bằng và tôn vinh chính xác thành tích thật sự của Công an các đơn vị trong Khối; coi trọng hơn nữa vai trò dẫn dắt, đánh giá phong trào của Khối trưởng, Khối phó và các đơn vị chức năng trong Công an tỉnh…

Mong rằng với quyết tâm cao ngay từ dầu năm mới, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của Khối thi đua 13 đơn vị CSND sẽ có tiến  bộ vượt bậc trong năm 2017.

Minh Trâm