Lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ – 50 năm một chặng đường

36

Sáng 16/6/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (16/6/1967-16/6/2017). Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

 

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” Trung ương; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ trưởng, các Học viện…

 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Cách đây 50 năm, ngày 16/6/1967, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 426 thành lập Phòng “Theo dõi Phong trào bảo vệ trị an và xây dựng lực lượng Công an xã” đặt trực thuộc Bộ trưởng, có chức năng, nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thống nhất chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng Công an các cấp tổ chức thực hiện những chủ trương, kế hoạch, biện pháp phát động phong trào bảo vệ trị an và xây dựng Công an xã. Sau 40 năm hoạt động, ngày 16/7/2007, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 916 xác định ngày 16/6 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên Lá cờ truyền thống và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có bước phát triển vững chắc và đạt được nhiều thành tích xuất sắc, khẳng định vị trí quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Nổi bật như: Đã tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, cơ bản, chiến lược, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Tập trung xây dựng phong trào ở các địa bàn chiến lược, biên giới, biển đảo, vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, các khu kinh tế tập trung và các khu đô thị lớn góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Tổ chức nhiều đợt vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; xây dựng gia đình, khu dân cư xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự; quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng, chống cháy, nổ; giữ gìn trật tự, an toàn giao thông. Tham mưu phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền, Công an các cấp chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao, phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật…

 

Ghi nhận những kết quả, thành tích xuất sắc của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của các ban, bộ, ngành và Bộ trưởng Bộ Công an; hàng trăm đơn vị Công an xã, Ban An ninh xã, Phòng, Ban, Đội Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã đạt được trong thời gian qua; trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội ở Trung ương và địa phương, đặc biệt là sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tích đã đạt được, xây dựng lực lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xác định vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ANTQ là công tác cơ bản, chiến lược hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân, trong đó phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một bộ phận cơ bản của nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng khu vực, lĩnh vực, địa bàn cụ thể. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, đoàn thể… trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục tham mưu kiện toàn các Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phong trào; xây dựng lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò các tổ chức tự quản của nhân dân làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở…

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an