MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG TRẠCH

347

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Quảng Trạch diễn biến phức tạp; tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng, đáng chú ý là các loại tội phạm như: Giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản; thủ đoạn gây án ngày càng táo bạo, liều lĩnh, trên nhiều tuyến, nhiều địa bàn; tai nạn giao thông tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn còn xảy ra nhiều vụ, làm thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân.

Tình hình trên đã ảnh hưởng đến công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tuy nhiên dưới sự tham mưu quyết liệt của Đảng ủy, BCH Công an huyện Quảng Trạch, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Quảng Trạch 6 tháng đầu năm 2017 đạt được những kết quả quan trọng.

1. Công an huyện đã làm tốt công tác tham mưu và tuyên truyền triển khai thực hiện các chủ trương biện pháp về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ngay từ đầu năm 2017, Ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện đã tham mưu cho Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự và trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước và của địa phương, nhất là dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu; triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình số 03/BCĐ, ngày 09/01/2017 về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Bình. Công an huyện ban hành Chương trình số 78/CAQT, ngày 12/01/2017 triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017. Tham mưu cho lãnh đạo xã xây dựng chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017; đăng ký khu dân cư, xã an toàn về ANTT, đăng ký thi đua về phong trào năm 2017. Tham mưu cho lãnh đạo huyện có kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 23/3/2017 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BCA-C41 ngày 20/10/2016 của Bộ Công an về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn, góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay.

Chỉ đạo Công an xã, kịp thời tham m­­ưu cho lãnh đạo địa ph­­ương, xây dựng kế hoạch ra quân tấn công trấn áp tội phạm trong dịp tết Nguyên Đán; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, người chấp hành xong án phạt tù trước thời hạn về cư trú tại địa phương. Đồng thời làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tổ chức vận động đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần xây dựng khu dân cư, CQDN, trường học an toàn về ANTT.

Phối hợp với Trung tâm VH – TT huyện in ấn băng đĩa tuyên truyền trong đợt ra quân tấn công tội phạm, tuyên truyền 720 lượt trên hệ thống loa phát thanh xã về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, không để xảy ra đốt pháo trong dịp tết Nguyên đán; tuyên truyền vận động nhân dân đảm bảo các biện pháp an toàn PCCC, kịp thời phát hiện, kiến nghị, yêu cầu khắc phục, chấn chỉnh các vi phạm, thiếu sót, sơ hở về an toàn PCCC; tuyên truyền Luật giao thông và các văn bản pháp luật liên quan đến ANTT trên các phương tiện thông tin đại chúng; vận động “Toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” và việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa phương. Trong dịp lễ 30/4 và 01/5/2017 đã thu âm và sản xuất 54 đĩa tuyên truyền về phòng, chống ma túy; tuyên truyền về Luật an toàn giao thông, Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATGT; Luật hình sự và Nghị định số 167/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT phát trên loa truyền thanh các xã trên 250 lượt vào các đầu giờ buổi sáng và chiều tối; đồng thời in thành tài liệu phát cho các trường THCS, Tiểu học và Mầm non trên địa bàn các xã để BGH các trường tự tuyên truyền, phổ biến trong các giờ học tập ngoại khóa, chào cờ đầu tuần cho cán bộ giáo viên và học sinh.

Công an huyện đã chỉ đạo Ban Công an các xã tham mưu cho Chủ tịch UBND xã tổ chức hội nghị cho cán bộ cốt cán và nhân dân, tuyên truyền ký cam kết đảm bảo ANTT và không buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ ở 38 trường học, 27 doanh nghiệp 107 thôn, 300 hộ dân, 17 hàng quán; gọi hỏi răn đe 187 lượt đối tượng; lập hồ sơ đưa ra hội nghị kiểm điểm trước dân theo Nghị định 111/NĐ-CP 01 đối tượng; phối hợp với lực lượng quân sự xã và các ban ngành ở địa phương tiến hành tuần tra bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn, đã tổ chức tuần tra, kiểm tra 457 lượt vào ban đêm trên địa bàn các xã, đảm bảo ANTT vào giờ cao điểm và đặc biệt trong đêm giao thừa; vận động thu hồi 02 khẩu súng bắn bi bằng hơi nén, 01 súng bắn cồn tự chế; 03 kiếm tự chế, 47 viên đạn AK, 04 viên đạn súng trường, 01 viên đạn K54, 34 viên đạn (loại súng thể thao) và 05 bộ kích điện.

2. Làm tốt công tác phối hợp thực hiện các nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành.

Đã chỉ đạo Ban Công an 18 xã tiếp tục phối hợp các ban ngành liên quan thực hiện các quy chế liên ngành, nghị quyết liên tịch, như: Thông tư liên tịch số 100/2010- 22/7/2010, phối hợp hoạt động giữa lực lượng Dân quân tự vệ với lực lượng Công an xã, phường, thị trấn trong công tác giữ gìn ANCT, TTATXH; Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT-08/5/2002 giữa Hội phụ nữ và BCA về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”; Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT/BCA-HCCB, ngày 12/7/1999 giữa Cựu chiến binh Việt Nam và BCA về phối hợp vận động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT, ngày 04/02/2001 giữa UBTWMTTQVN và BCA về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới”; Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT, ngày 24/6/2010 giữa BCA và ĐTNCSHCM về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên giai đoạn 2016-2020; Chương trình hành động số 761-Ctr/HNCT-BCA, ngày 31/12/2010 giữa BCA với Hội người cao tuổi về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch liên tịch số 993/KHLT-CAT-VHTTDL-UBMTTQVN-TĐ về phối hợp phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

3. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU của Đảng ủy Công an tỉnh về “Nâng cao vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”.

4. Triển khai mạnh mẽ các biện pháp công tác Công an góp phần giữ vững tiêu chí số 19, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Triển khai công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa bàn nông thôn, thực hiện các nội dung chỉ tiêu số 3 của tiêu chí số 19 (Kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật so với các năm trước, không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng). Xây dựng kế hoạch số 363/CAQT-XDPT, ngày 17/3/2017 tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” trong lực lượng CAND giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 594/KH-CAQT-XDPT, ngày 25/4/2017 về tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Quảng Trạch giai đoạn 2016-2020.

5. Làm tốt công tác dân vận trong CAND và triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh.

Công an huyện phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy xây dựng kế hoạch số 269-KH/BDVHU-CAH, ngày 20/3/2017 về thực hiện công tác dân vận năm 2017. Xây dựng kế hoạch số 271/KH-CAQT, ngày 15/01/2017 tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28, ngày 01/11/2016 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lượng CAND trong tình hình mới”. Đồng thời chỉ đạo Công an các xã phối hợp với khối dân vận xã tổ chức triển khai chương trình phối kết hợp công tác dân vận; làm tốt công tác phối hợp vận động nhân dân chấp hành pháp luật và các quy định của địa phương. Hướng dẫn Ban Công an xã phối hợp với các ban ngành ở địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hòa giải thành công các vụ tranh chấp khiếu kiện nhỏ trong nội bộ nhân dân xảy ra ở địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân c­ư” và thực hiện Chư­ơng trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch xây dựng mô hình “Trư­ờng học an toàn về ANTT”.

6. Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đã chỉ đạo Công an xã, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Thông tư số 23/2012/TT-BCA về xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về ANTT”. Cử cán bộ Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT tiếp tục hướng dẫn các xã, thôn xây dựng mô hình “Xứ, họ đạo an ninh”, củng cố các mô hình tự quản về ANTT, như mô hình “5 an toàn về ANTT”, mô hình liên kết “Trường- Xã” đảm bảo ANTT, mô hình “Trường học an toàn về ANTT”, “Xã không có tệ nan ma túy”…nhân rộng các loại mô hình phát huy tốt tác dụng theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ngay tại khu dân cư, gia đình, dòng họ và trong cơ quan doanh nghiệp, nhà trường. Ngoài ra đã thực hiện rà soát, khảo sát thống kê các mô hình tự quản, các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại cơ sở, thanh loại các mô hình hoạt động yếu kém, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm.

7. Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công an huyện kịp thời thống nhất với UBND xã đề nghị bổ nhiệm 01 đồng chí Công an viên Thường trực và 01 đồng chí Công an viên ở thôn (Xã Quảng Xuân), tiếp tục lựa chọn nhân sự để bổ nhiệm Phó Công an xã Cảnh Dương, Công an viên xã Quảng Tiến…; hướng dẫn chỉ đạo các xã tiếp tục kiện toàn lực lượng Công an viên còn yếu và thiếu để từng bước nâng cao vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bên cạnh những mặt làm được cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng: Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở một số địa phương chưa thực sự mạnh; một số mô hình tự quản về ANTT hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm chưa cao. Các đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT, phòng chống ma túy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tác dụng chưa cao. Thực tế các hội nghị tổ chức hầu như là cán bộ cốt cán, mặt khác cán bộ cốt cán khả năng truyền tải các thông tin đến đối tượng cần phải tuyên truyền còn hạn chế, vì vậy chưa có chuyển biến về nhận thức chung toàn xã hội về công tác phòng ngừa tội phạm. Sự phối hợp giữa các ban, ngành ở địa phương trong việc tham mưu giải quyết tình hình xảy ra còn yếu, còn có tư tưởng coi đây là việc của riêng lực lượng Công an. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở trong việc tổ chức xây dựng các phong trào và chỉ đạo lực lượng Công an xã chưa được quan tâm đúng mức.

Để đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện 6 tháng cuối năm 2017, Công an huyện Quảng Trạch tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác trọng tâm sau:

Một là, tập trung phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho Cấp uỷ, chính quyền giải quyết các vấn đề nổi lên, đảm bảo ANTT tại địa bàn các xã. Đặc biệt chú trọng phát động phong trào quần chúng vùng đồng bào theo đạo Công giáo, quần chúng nhân dân các xã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố ô nhiễm môi trường biển tránh bị kẻ xấu lợi dụng kích động khiếu kiện đông người, tuần hành, biểu tình gây mất ANTT trên địa bàn.

Hai là, tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 huyện tổ chức kiểm tra, chỉ đạo các ban, ngành ở xã tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT-TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCA-V28 ngày 30/3/2011; Kế hoạch số 194/KH-BCA-V28 ngày 11/11/2010 của Bộ Công an về công tác Công an triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Ba là, tham mưu lãnh đạo huyện chỉ đạo các ban ngành thực hiện tốt các chương trình liên tịch, kế hoạch liên ngành để đảm bảo ANTT tại địa bàn. Tiếp tục tham mưu, hướng dẫn các địa phương ở cơ sở thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Tăng cường mối quan hệ phối hợp trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.

Bốn là, tiếp tục xây dựng củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, củng cố các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở; tập trung xây dựng, củng cố và tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình “5 an toàn về ANTT” mô hình “Trường học an toàn về ANTT”, mô hình “Xứ đạo an ninh”, mô hình “Xã không có tệ nạn ma túy”…trên địa bàn. Tham mư­u cho Cấp ủy chính quyền các xã, tổ chức các hoạt động nhân “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” 19/8/2017.

Năm là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị và các quy định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác nghiệp vụ của lực l­ượng CSND; nâng cao chất lượng công tác bám, nắm địa bàn của lực lượng XDPT và PTX về ANTT phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Sáu là, tổ chức tốt việc triển khai, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo nội dung yêu cầu của Công an tỉnh và UBND huyện; tập hợp báo cáo các chuyên đề theo quy định.

Bảy là, chú trọng công tác xây dựng lực lượng, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng Công an xã, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phát huy vai trò của các tổ tự quản làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở các thôn, xóm, khu dân cư. Đề xuất hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn trong thời gian tới và những năm tiếp theo.

Trung tá, Ths Trương Việt Quảng     

Phó Trưởng Công an huyện Quảng Trạch