Môi trường biển miền Trung đã an toàn – các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, du lịch, tắm biển có thể tiến hành bình thường

32

Ngay sau khi xảy ra sự cố môi trường biển nghiêm trọng, làm hải sản chết hàng loạt tại 04 tỉnh ven biển miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trong tháng 04 năm 2016, được sự chỉ đạo thường xuyên và trực tiếp của Thủ Tướng, các Phó Thủ Tướng Chính Phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã huy động một đội ngũ lớn chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước triển khai đánh giá toàn diện mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường và suy thoái hệ sinh thái biển tại vùng biển 4 tỉnh miền Trung, bao gồm tầng nước mặt, tầng giữa và trầm tích biển, diễn biến tồn lưu trong màng bám hệ keo sắt hấp phụ các độc tố  phenol, xyanua…Phương pháp và kết quả đánh giá đã được các chuyên gia tư vấn độc lập trong nước và Quốc tế thẩm định.

Hiện trạng môi trường biển 04 tỉnh miền Trung đã được Bộ Tài Nguyên và Môi trường công bố ngày 22 tháng 8 năm 2016 tại Quảng Trị cho thấy hàm lượng các chất ô nhiễm trong môi trường biển từ sự cố môi trường do Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Fomosa Hà Tĩnh gây ra  đã giảm theo thời gian. Đến thời điểm đánh giá, chất lượng nước biển, trầm tích biển, diễn biến tồn lưu trong màng bám hệ keo sắt tại tất cả các khu vực được quan trắc đã nằm trong giới hạn quy định của QCVN 10-MT:2015/BTNMT, QCVN 43:2012?BTNMT đối với bãi tắm, thể thao dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sản, chất lượng trầm tích biển. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, vẫn còn có 03 khu vực chịu tác động của dòng xoáy cục bộ có một số thông số trong nước biển cao hơn các khu vực khác gồm khu vực Sơn Dương – Hà Tĩnh (diện tích khoảng 300km2), cửa Nhật Lệ – Quảng Bình (diện tích khoảng 330km2) và hòn Sơn Chà – Thừa Thiên Huế (diện tích khoảng 160km2).

Trong tháng 9 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện đánh giá bổ sung tại 03 khu vực nêu trên. Kết quả cho thấy, chất lượng nước biển, trầm tích đáy ở 03 khu vực này đã ổn định, không còn các giá trị cao hơn các khu vực khác và đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 10-MT:2015/BTNMT, QCVN 43:2012/BTNMT đối với vùng nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sản. Kết quả này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì ngày 22/9/2016, cụ thể: Môi trường biển miền Trung đã an toàn trên cơ sở phân tích nước giữa và nước mặt, trầm tích đáy, màng bám hệ keo sắt. Các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản, du lịch, tắm biển có thể tiến hành bình thường.

 

                                                                                                BBT