Một số kinh nghiệm trong rèn luyện và nâng cao kỷ năng tuyên truyền pháp luật cho Cảnh sát khu vực trên địa bàn thị trấn Kiến Giang

344

Công an thị trấn Kiến Giang (Công an huyện Lệ Thủy) có cơ cấu tổ chức gồm 02 tổ công tác (07 đồng chí), trong đó có 04 đồng chí được phân công làm Cảnh sát khu vực. Để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, Ban chỉ huy (BCH) Công an huyện Lệ Thủy đã tăng cường quán triệt, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực tích cực bám địa bàn, lấy hiệu quả công tác phòng ngừa là chính, quyết tâm kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để nhanh chóng đảm bảo ổn định tình hình ở cơ sở.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, BCH Công an thị trấn Kiến Giang đã thường xuyên xây dựng các kế hoạch tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn, trong đó lực lượng đóng vai trò nòng cốt, trọng tâm trong công tác tuyên truyền là đội ngũ Cảnh sát khu vực. Đặc biệt, BCH Công an thị trấn Kiến Giang luôn nhấn mạnh và đề cao vai trò, trách nhiệm của Cảnh sát khu vực trong việc phải tích cực rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, khả năng truyền đạt các nội dung các văn bản pháp luật cho người dân. Qua nhiều năm triển khai, lực lượng Cảnh sát khu vực đã tổ chức tuyên truyền pháp luật hơn 500 lượt tại các cuộc hội họp, hội nghị, khu dân cư với hàng ngàn lượt người tham gia. Bên cạnh đó, đã phối hợp với Cấp ủy, Ban Mặt trận khu dân cư các tổ dân phố và nhà trường tổ chức tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh ở khu dân cư và các trường học với hơn 2000 lượt. Nội dung, hình thức tuyên truyền hết sức phong phú, sáng tạo, dễ gần, dễ hiểu, có nhiều tiết mục văn nghệ hay liên quan đến các nội dung pháp luật đã được xây dựng, từ đó mang lại hiệu quả cao trong việc chuyển tải nội dung các văn bản pháp luật đến với người dân. Quá trình thực hiện, lực lượng Cảnh sát khu vực đã có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức tuyên truyền pháp luật tại khu dân cư và cộng đồng, kỹ năng tuyên truyền ngày càng được nâng lên, khắc phục nhiều nhược điểm trong cách nói, khả năng biểu đạt, khả năng diễn cảm bằng ngôn ngữ, đồng thời xây dựng vững chắc hình ảnh người Cảnh sát khu vực gần gũi, thân thiện với người dân.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền pháp luật của lực lượng Cảnh sát khu vực còn tồn tại nhiều vấn đề cần trao đổi, rút kinh nghiệm. Đội ngũ Cảnh sát khu vực của Công an thị trấn Kiến Giang cơ bản là cán bộ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế trong công tác tại cơ sở. Phương pháp xây dựng nội dung, chương trình của buổi tuyên truyền pháp luật của một số đồng chí chưa khoa học, cụ thể; nội dung tuyên truyền đôi khi chưa sâu sắc, phong phú, thông tin liên quan đến các vấn đề an ninh trật tự, kinh tế, văn hóa, xã hội còn có nhiều hạn chế, chưa kịp thời cập nhật các thông tin mới. Việc chuẩn bị nội dung bài tuyên truyền còn sơ sài, chưa trau chuốt, văn phong lủng củng, chưa lô-gic nên một số đồng chí có sự lúng túng trong việc truyền đạt. Một số đồng chí Cảnh sát khu vực thiếu tinh thần cầu thị, ít chịu khó học tập, rèn luyện, việc tham gia phát biểu tại các cuộc họp, hội nghị còn ít nên phần nào thiếu tự tin trong các cuộc tiếp xúc với người dân để tuyên truyền. Việc lựa chọn nội dung tuyên truyền của một số đồng chí chưa phù hợp với hoàn cảnh, truyền thống, đặc điểm từng khu vực dân cư nên hiệu quả đem lại chưa cao do khu vực truyền thống của địa bàn thị trấn Kiến Giang được chia thành 03 vùng khác biệt gồm Xuân Giang (Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3), Phong Giang (Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 5), Thượng Giang (Tổ dân phố 6, Tổ dân phố 7, Tổ dân phố 8).

Trước thực tế đó, BCH Công an thị trấn Kiến Giang đã tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật của cán bộ Cảnh sát khu vực ở cơ sở. Đồng thời, tổ chức rà soát, củng cố, chấn chỉnh lại các hoạt động của Cảnh sát khu vực từ việc xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện các mặt công tác, nhất là việc hướng dẫn, nâng cao kỹ năng tuyên truyền pháp luật.

Qua thực tiễn công tác, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, cán bộ Cảnh sát khu vực phải thực hiện tốt công tác chuẩn bị các nội dung cần thiết trước khi tổ chức tuyên truyền pháp luật ở khu dân cư. Hướng dẫn cụ thể cho cán bộ Cảnh sát khu vực phương pháp xây dựng chương trình tuyên truyền pháp luật để Cảnh sát khu vực định hình các nội dung cần thiết trong buổi tuyên truyền là phải làm gì, làm như thế nào, nội dung thực hiện ra sao để từng đồng chí vận dụng linh hoạt vào thực tiễn. Hướng dẫn phương pháp xây dựng nội dung tuyên truyền pháp luật, những văn bản cần thiết phải chuẩn bị, những thông tin liên quan quan trọng cần lồng ghép, bổ sung vào nội dung tuyên truyền để làm phong phú thêm nội dung tuyên truyền. Các nội dung đều có sự phê duyệt của BCH Công an thị trấn Kiến Giang trước khi tổ chức tuyên truyền.

Hai là, khuyến khích cán bộ Cảnh sát khu vực tham gia phát biểu ý kiến tại các cuộc hội họp, hội nghị ở khu dân cư, ở cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự tự tin trong giao tiếp đối với từng đồng chí. Riêng tại Công an thị trấn Kiến Giang, BCH xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, UBND thị trấn Kiến Giang nhất trí tạo điều kiện cho mỗi đồng chí Cảnh sát khu vực đều được phát biểu ý kiến liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trước tất cả các cuộc hội họp, hội nghị ở Tổ dân phố. Đồng thời, tăng thời lượng tổ chức các đợt tuyên truyền nhằm nâng cao khả năng diễn đạt cho cán bộ Cảnh sát khu vực, trong đó tập trung, lựa chọn những chuyên đề dễ nói trước, các chuyên đề khó nói sau để rèn luyện phương pháp nói một cách nhuần nhuyễn.

Ba là, tăng cường quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và nội dung các văn bản pháp luật tại các buổi giao ban hàng ngày của đơn vị để cán bộ Cảnh sát khu vực nắm, thực hiện và rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện. Trong đó, chú trọng việc thực hiện nội dung Thông tư số 09/2015/TT-BCA ngày 10/02/2015 của Bộ Công an quy định Điều lệnh Cảnh sát khu vực.

Bốn là, xây dựng thói quen đọc báo viết chính thống, sách tư liệu hàng ngày cho cán bộ Cảnh sát khu vực nhằm nâng cao khả năng tiếp nhận thông tin, cải thiện, làm phong phú thêm cách sử dụng ngôn từ trong xây dựng nội dung tuyên truyền và quá trình tuyên truyền pháp luật của Cảnh sát khu vực.

Năm là, hướng dẫn cho Cảnh sát khu vực sử dụng các thiết bị kỹ thuật hiện đại như máy vi tính, máy chiếu nhằm đưa thêm hình ảnh liên quan đến tình hình an ninh trật tự để làm phong phú thêm nội dung tuyên truyền, tạo sức hút, sức lôi cuốn đối với người dân.

Sáu là, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các mặt công tác của lực lượng Cảnh sát khu vực, mỗi buổi tuyên truyền pháp luật cần có sự tham gia của đại diện chỉ huy Công an cấp cơ sở nhằm chỉ ra những vấn đề thiếu sót, tồn tại của từng đồng chí Cảnh sát khu vực để rút kinh nghiệm cho các đợt tuyên truyền tiếp theo.

Đại úy Lê Đức Tâm            

Trưởng Công an thị trấn Kiến Giang