Một số nhiệm vụ công tác Chính trị, công tác Tuyên giáo trọng tâm năm 2018 trong Công an tỉnh Quảng Bình

122

Năm 2017, các thế lực thù địch, phản động gia tăng chống phá cách mạng Việt Nam với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt; tình hình tội phạm diễn biến phức tạp; “hậu” sự cố môi trường biển, cơn bão số 10; tình hình triển khai một số dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh; liên quan Trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Quán Hàu và Tasco; tình hình phức tạp tại một số địa bàn vùng giáo… tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động đến tình hình an ninh xã hội và tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường trao Giấy khen cho Công an các đơn vị, địa phương đạt thành tích nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017)

Xác định công tác Chính trị, công tác Tuyên giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh cách mạng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao của CBCS, Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng cho đảng viên, CBCS, gắn với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Trong đó, đã ban hành chương trình công tác Chính trị tư tưởng, công tác Tuyên giáo, hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017; quán triệt, phổ biến, định hướng công tác tư tưởng trong thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy CATW về chủ trương nghiên cứu, xây dựng Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Triển khai thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BCA của Bộ Công an Quy định về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong CAND, Quyết định số 3104/QĐ-BCA ban hành “Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND”. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết TW4, TW5 (Khóa XII) của Đảng, thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW6 (Khóa XII), Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” và Kết luận 10-KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Tổ chức cho cán bộ đảng viên viết tay thu hoạch Nghị quyết TW4, TW5. Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tổ chức hội nghị “tự soi, tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết TW4 (Khóa XII). Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2017 đến năm 2020. Ban hành hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;  tổ chức cam kết và bổ sung nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần nghị quyết TW4 (Khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hướng dẫn tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 – 2018. Tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Tham mưu UBND tỉnh có Công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an thực hiện Cuộc vận động; tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng phong cách người Quảng Bình bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Tăng cường công tác đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong lực lượng Công an tỉnh. Thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng của CBCS, đảng viên; tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tổ chức tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ âm mưu “Diễn biến hòa bình”, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện mơ hồ về lý tưởng, những luận điệu tuyên truyền bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, kích động, chia rẽ, gây hoài nghi đến mất lòng tin và chống Đảng, chống chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ với các ban đảng, các ngành liên quan và tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”; phối hợp tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng cho CBCS… qua đó nắm bắt và giải quyết những vấn đề nổi lên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách; kết hợp tổ chức định hướng tư tưởng cho CBCS nhận thức đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về các vấn đề, các vụ, việc và tình hình nổi lên, thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình thời sự, chính sách, pháp luật… giúp cán bộ, đảng viên, chiến sỹ nhận thức đúng đắn, nắm kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước, của địa phương.

Tổ chức các đợt thi đua lập thành tích “Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Đinh Dậu” năm 2017; đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957 – 16/6/2017); đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 – 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018); duy trì việc công nhận “Ghi sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân” quý, năm và Thông báo gương người tốt, việc tốt hàng tháng; đề nghị khen thưởng công trạng và thành tích đạt được; khen thưởng niên hạn; khen thưởng các đợt thi đua ngắn, đột xuất, chuyên đề cho các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn. Tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Ghi sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”; gặp mặt, trao huy chương Chiến sỹ vẻ vang các hạng cho các đồng chí Lãnh đạo, Chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương đã nghỉ hưu. Thông qua các phong trào, cuộc vận động đã tạo được những chuyển biến quan trọng về ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống trong đội ngũ CBCS, đảng viên.

Cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của CBCS, chấn chỉnh những tư tưởng, biểu hiện lệch lạc trong công tác và sinh hoạt; thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa, ngăn chặn nảy sinh tiêu cực, vi phạm. Tổ chức thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, bố trí công tác, thực hiện chính sách cán bộ công khai minh bạch, đúng quy định. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đề ra những tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, rà soát bổ sung nội quy, quy chế phù hợp với từng lực lượng, từng đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao, gắn với thực hiện chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật, chấp hành điều lệnh, lễ tiết tác phong, quy trình, quy chế, kế hoạch công tác. Chủ động xác định những vấn đề nổi cộm để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Quy định của cấp ủy cấp trên, theo dõi kiểm tra việc chấp hành điều lệnh CAND, các Chỉ thị số 18, 19, 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính và đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang lễ trên địa bàn tỉnh, các quy tắc ứng xử của CBCS; kịp thời phát hiện, phê bình, uốn nắn các biểu hiện lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, các biểu hiện quan liêu, lãng phí, giúp đảng viên, CBCS phấn đấu rèn luyện. Định kỳ hàng tháng tổ chức cho CBCS nhận xét đánh giá kết quả thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, phân loại theo các mức, làm cơ sở để bình xét thi đua cuối năm đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, thống nhất, đoàn kết. Mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 87 đồng chí; lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới cho 61 đồng chí; lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy, công tác xây dựng đảng và công tác đảng viên cho 125 đồng chí. Xét chọn cử 14 đồng chí đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 36 đồng chí đi đào tạo, 73 đồng chí đi bồi dưỡng chức danh và nghiệp vụ tại các trường CAND. Mở 23 lớp đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCS Công an tỉnh và các đối tượng khác, với 2.125 học viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Chính trị tư tưởng, công tác Tuyên giáo năm 2017 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc học tập và tự nghiên cứu Nghị quyết của Đảng ở một số đơn vị chưa sâu sắc. Tin bài, phóng sự tuyên truyền có lúc chưa kịp thời, chưa nhạy bén với tình hình. Việc tổ chức các phong trào thi đua, nhất là các đợt thi đua ngắn ở một số đơn vị, địa phương còn hình thức, chưa thực sự sáng tạo, đổi mới. Vẫn còn một số ít CBCS vi phạm điều lệnh CAND.

Năm 2018, để tiếp tục đẩy mạnh công tác Chính trị, công tác Tuyên giáo trong Công an Quảng Bình, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Thường xuyên tổ chức cho CBCS học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Nhà nước và của Ngành. Nhất là Nghị quyết TW4 (Khóa XII) của Đảng; Chỉ thị số 02 của BCA về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong CAND, giai đoạn 2016 – 2020; Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”; Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; Thông tư số 27/2017/TT-BCA quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân; Quyết định số 3104/QĐ-BCA ban hành “Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND”; Chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với 03 phong trào riêng có của Công an Quảng Bình.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền phản ánh kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm; giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; gương người tốt, việc tốt; phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; các ngày lễ lớn, ngày truyền thống; kết quả triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

3. Đẩy mạnh thực hiện Thông tư của Bộ Công an quy định về “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”; Thông tư quy định về biển hiệu, biển chức danh, băng trực ban, băng kiểm tra điều lệnh trong CAND. Tổ chức các giải thể thao nội bộ truyền thống, như: Bắn súng quân dụng, bóng chuyền nam, chạy vũ trang – việt dã, bơi lội… Kiểm tra chiến sỹ “Công an khỏe”, “Đơn vị Công an khỏe” năm 2018. Tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng của Bộ Công an. Tổ chức các chương trình văn nghệ quần chúng đảm bảo phục vụ biểu diễn trong các hội nghị của Công an tỉnh, các ngày lễ hội đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa văn nghệ của CBCS. Sưu tầm tư liệu, hiện vật bổ sung trưng bày phòng truyền thống của Công an tỉnh. Thường xuyên đổi mới bản tin ảnh, phản ánh sinh động các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh.

4. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra điều lệnh, quy tắc ứng xử trong CAND, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; chấn chỉnh, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, xây dựng nề nếp chính quy trong Công an tỉnh.

5. Tổ chức hiệu quả đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc gắn với đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đề xuất khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được; khen thưởng niên hạn, cống hiến, chuyên đề, đột xuất, đợt thi đua… đảm bảo đúng thành tích, đối tượng, công khai, dân chủ từ cơ sở.

Đại tá Nguyễn Quốc Tường         

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình