Một số giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Bố Trạch

6594

Huyện Bố Trạch có diện tích tự nhiên 2.124,2 km2. Trong đó trên 3/4 diện tích là đất rừng và đồi núi với diện tích đất lâm nghiệp khoảng 167.000 ha chiếm trên 70%. Với đặc điểm nằm ở vùng nhiệt đới gió mùa nên luôn bị tác động bởi khí hậu của phía Bắc và phía Nam. Ba tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 6, 7 và 8 nhiệt độ có lúc từ 39oC – 40oC và chịu hiệu ứng phơn Tây Nam rất mạnh (gió Lào), nguy cơ hạn hán và xảy ra cháy rừng là rất lớn. 

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Bố Trạch đã chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy rừng trên địa bàn. Các lực lượng chức năng như Kiểm lâm, Công an, dân quân tự vệ và các tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Vì thế từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện không xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng nào.

Mặc dù công tác đảm bảo an toàn PCCC rừng trên địa bàn huyện thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên còn một số hạn chế đó là:

1-Công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp luật, kiến thức PCCC và xây dựng phong trào toàn dân PCCC chưa đi vào chiều sâu, hình thức tuyên truyền chưa sát với người dân đặc biệt là dân tộc thiểu số. Chính vì vậy chưa phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác PCCC.

2-UBND các xã có rừng và các chủ rừng chưa thật sự quan tâm đến công tác PCCC đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, công tác tự kiểm tra an toàn PCCC, tự tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy cũng còn nhiều hạn chế và chưa thực hiện thường xuyên.

3-Một số nơi công tác kiểm tra an toàn PCCC đã được triển khai và có sự phối hợp của các cơ quan liên ngành để chỉ ra các tồn tại thiếu sót trong công tác PCCC. Lực lượng PCCC tại chỗ đã được củng cố; Ban chỉ huy PCCC rừng, Đội PCCC cơ sở, dân phòng được thành lập từ cấp huyện, cấp xã và các đơn vị chủ rừng nhưng việc huấn luyện, chế độ chính sách, đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện…còn hạn chế dẫn đến hoạt động kém hiệu quả nên khi có cháy xảy ra thì rất khó huy động về lực lượng và phương tiện.

Cháy rừng tại xã Thanh Trạch ngày 30/6/2019 (ảnh tư liệu)

Để đảm bảo an toàn PCCC rừng trong mùa khô hạn nắng nóng năm 2020 trên địa bàn huyện Bố Trạch sắp tới cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là: Chủ động tham mưu cho UBND các cấp về quy hoạch nương rẫy và tổ chức canh tác nương rẫy bền vững cho người dân, phối hợp với chính quyền cấp huyện, xã đẩy mạnh việc thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển ngành nghề, ưu tiên cho các xã có rừng khó khăn để phát triển sản xuất và ổn định việc làm.

Hai là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC bằng nhiều biện pháp như: Tuyên truyền trên đài phát thanh truyền hình tỉnh, huyện, báo nói, báo viết; tuyên truyền bằng xe loa lưu động; đài phát thanh của thôn, xã hàng ngày về tình hình cháy rừng và các biện pháp phòng cháy; đồng thời tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC tại chỗ và người dân sát với thực tế.

Ba là: Nâng cao vai trò trách nhiệm của UBND cấp huyện, cấp xã và các chủ rừng. Trước tình hình khô hạn, nắng nóng cần phải triển khai các biện pháp  PCCC rừng như: Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC; niêm yết nội quy, biển báo, biển cấm, phát tờ rơi cảnh báo về cháy; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích nguồn kinh phí phục vụ công tác PCCC rừng được cấp.

Bốn là: Lực lượng Cảnh sát PCCC&CN,CH, Công an các cấp phối hợp với lực lượng kiểm lâm, lực lượng liên ngành tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt các vùng trọng điểm về cháy rừng. Từ đó ban hành nội quy, biển báo, biển cấm phù hợp để mọi người dân biết thực hiện; hướng dẫn các chủ rừng, đồng bào các dân tộc thiểu số trong việc dọn nương rẫy tạo đường băng cản lửa đúng quy trình kỹ thuật; nghiêm cấm việc sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, đồng thời không để người dân vào rừng săn bắt động vật và đốt rừng làm rẫy.

Năm là: Khảo sát, đánh giá, xây dựng bản đồ số về các vùng trọng điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy lớn bao gồm: Nguồn nước, giao thông, hướng tiếp cận… Xây dựng phương án, diễn tập phương án PCCC rừng theo phương châm 4 tại chỗ và phương án có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia theo tình huống đám cháy lan rộng phức tạp để xử lý có hiệu quả khi cháy xảy ra nhằm hạn chế mức thiệt hại thấp nhất.

Sáu là: Tăng cường công tác thường trực 24/24 giờ, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, đề xuất trang bị thêm phương tiện chữa cháy cần thiết phù hợp với công tác chữa cháy rừng tại địa phương, có chế độ chính sách cho lực lượng chữa cháy tại chỗ và người dân tham gia chữa cháy khi có cháy xảy ra.

Trên đây là những giải pháp mang tính cơ bản, định hướng, cụ thể để thực hiện công tác PCCC rừng trong mùa khô hiện tại và về sau nhằm giữ vững an ninh trật tự góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện./.

Nguyễn Văn Ngọ  

Đội QLHC về TTXH, Công an Bố Trạch