MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 02 NĂM THỰC HIỆN CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM, PHỨC TẠP VỀ AN NINH TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỐ TRẠCH

1310

 

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh về thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Công văn số 941/CAT-PV11 ngày 03/6/2015 của Công an tỉnh về việc chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm của UBND tỉnh. Công an huyện đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BCĐ 138) huyện xây dựng Kế hoạch số 1721/KH-BCĐ ngày 14/5/2015 và mở hội nghị triển khai thực hiện ở cấp huyện, có 151 người tham dự. Đồng thời, tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 huyện thành lập Ban chỉ đạo chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn huyện Bố Trạch do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, đồng chí Trưởng Công an huyện làm Phó Ban Thường trực, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện làm thành viên.

Theo Quyết định 906/QĐ-BCA ngày 22/3/2011 của Bộ Công an về việc công nhận các xã trọng điểm, phức tạp, hiện nay huyện Bố Trạch có 12 xã. Qua công tác rà soát, đánh giá, Công an huyện đã tham mưu cho BCĐ 138 huyện chọn địa bàn xã Thanh Trạch (Là địa bàn trọng điểm phía Bắc của huyện, có tuyến đường QL1A đi qua dài 8km, có Cảng Gianh là đầu mối thu mua hải sản và các dịch vụ nghề cá, có diện tích 2438,59ha, dân số 14.417 nhân khẩu, có 22 cơ quan đơn vị địa phương và trung ương đóng trên địa bàn) để thực hiện các nội dung chuyển hóa địa bàn. Sau khi tiếp thu hội nghị ở cấp huyện, UBND xã Thanh Trạch đã xây dựng kế hoạch, mở hội nghị triển khai trong lực lượng cốt cán của xã và triển khai ra dân với sự tham gia của hàng trăm lượt người. Công an huyện cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng Đội nghiệp vụ xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá tình hình có liên quan và triển khai thực hiện kế hoạch của đơn vị tại xã Thanh Trạch. Đến ngày 20/6/2015, các Đội nghiệp vụ và Đồn Công an Thanh Hà đã xây dựng xong kế hoạch và triển khai thực hiện.

Về công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đã phối hợp tổ chức 13 hội nghị tuyên truyền giáo dục phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, đảm bảo TTATGT tại các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn xã Thanh Trạch với hơn 13.000 lượt người tham gia; tổ chức cho trên 5.000 người ký cam kết đảm bảo TTATGT, TTCC, 312 hộ kinh doanh, 1.000 học sinh,  ký cam kết không mua, bán, tàng trữ, sử dụng pháo; cấp phát 70 quyển tài liệu, 513 tờ gấp, 7 băng rôn tuyên truyền pháp luật.

Trong công tác tham mưu phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Hai năm qua, xã Thanh Trạch đều đạt chuẩn “An toàn về ANTT”, có 80% khu dân cư trở lên đạt chuẩn “An toàn về ANTT”.

Trên lĩnh vực công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Đã chỉ đạo Công an xã tham mưu cho chính quyền các địa phương củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động của các loại mô hình tự quản về ANTT. Tham mưu xây dựng mới các mô hình tự quản về ANTT, như mô hình “Khu dân cư tiên tiến”, “Làng không ma túy”; củng cố, kiện toàn lại các mô hình tự quản hiện có như mô hình “Câu lạc bộ phụ nữ không có chồng con vi phạm pháp luật”, “Câu lạc bộ phòng, chống ma túy”, “Tổ hợp tác tàu thuyền đoàn kết trên biển” dần có hiệu quả.

Về củng cố lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tổng kết 7 năm công tác Công an thực hiện pháp lệnh Công an xã. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm thành lập lực lượng Công an xã, như tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; tổ chức các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi động viên đối với gia đình cán bộ Công an xã hy sinh, bị thương trong đấu phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT; tổ chức diễn đàn “Nhân dân tham gia góp ý xây dựng lực lượng Công an xã, có trên 5.000 người tham dự và hơn 1.000 ý kiến tham gia góp ý xây dựng lực lượng Công an xã. Lực lượng Công an xã Thanh Trạch hiện có 14 đ/c; trong đó, quyền Trưởng Công an xã: 01 đ/c, phó Công an xã: 02 đ/c, Công an viên thường trực: 03 đ/c, Công an viên: 08 đ/c. Tăng cường chỉ đạo lực lượng Công an xã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo về ANTT, các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở; đã kiện toàn 7 Tổ ANND với 65 thành viên, 7 Tổ xung kích an ninh với 49 thành viên, 7 Ban an ninh với 45 thành viên, 7 Tổ hòa giải với 65 thành viên.

Chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tiếp tục tham mưu cho chính quyền cùng cấp triển khai Kế hoạch số 660/KH-CAT của Công an tỉnh, kế hoạch số 448/KH-CABT của Công an huyện về thực hiện Tiêu chí số 19 về “Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tập trung rà soát, đánh giá các chỉ tiêu của Tiêu chí số 19, rà soát thực trạng nội dung hương ước, quy ước nông thôn. Xây dựng kế hoạch tham mưu UBND xã đẩy mạnh thực hiện các nội dung trong các chỉ tiêu của Tiêu chí số 19. Kết quả, xã Thanh Trạch đã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trong năm 2015.

Trong công tác quản lý hành chính Nhà nước về TTXH, Công an xã đã xây dựng nhiều kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật cư trú, Thông tư của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú, sử dụng biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú… Tổng số hộ hiện đang cư trú có: 2.930 hộ, 14.417 khẩu. Xây dựng  kế hoạch và tiến hành kiểm tra 9 lượt về công tác đăng ký tạm trú, lưu trú tại các hộ gia đình cho thuê trọ bình dân và các cơ sở kinh doanh lưu trú.

Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực trạng hoạt động kinh doanh của các cơ sở, kịp thời phát hiện những sơ hở thiếu sót, nhanh chóng chấn chỉnh, xử lý, đưa công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện đi vào nề nếp, chặt chẽ, đúng quy định, góp phần phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và các loại tội phạm lợi dụng để hoạt động, tạo môi trường thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh hoạt động có hiệu quả đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Công an huyện đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Công an xã xây dựng 7 kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về đảm bảo TTATGT. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn và lực lượng nghiệp vụ Công an huyện tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông, do Công an huyện làm tuyên truyền viên góp phần đưa công tác tuyên truyền  đi vào nề nếp. Tình hình tai nạn giao thông năm 2015, 2016 đã được kiềm chế, giảm trên cả 03 tiêu chí (Về số vụ; số người chết và số người bị thương). Cụ thể: Tai nạn giao thông xảy ra 01 vụ, làm chết 02  người, thiệt hại tài sản 3.300.000 đồng (So với 2 năm trước giảm 02 vụ, giảm 01 người chết). Va chạm giao thông xảy ra 07vụ, làm bị thương 12 người, thiệt hại 8 triệu đồng (So với 02 năm trước giảm 03 vụ, 05 người bị thương).

Về tình hình tội phạm hình sự, trong 02 năm xảy ra 26 vụ, làm bị chết 01 người, bị thương 2 người, thiệt hại tài sản 438.5 triệu đồng (Giảm 05 vụ so với 02 năm trước). Đã truy xét, kết luận 15/26 vụ, liên quan đến 40 đối tượng, thu hồi tài sản 185.037.000 đồng. Phát hiện, bắt quả tang 1 vụ/ 01 đối tượng vi phạm các quy định về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm (Giảm 02 vụ so với 02 năm trước). Tham mưu cho BCĐ về ANTT xây dựng kế hoạch, mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy năm 2015, 2016; triển khai ra hội nghị cốt cán xã, ra dân và các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS với trên 2.000 lượt người tham dự; phát hiện bắt giữ 04 vụ/5 đối tượng liên quan đến tội phạm về ma túy, thu giữ 03 gói ma túy dạng đá, 0,224g ma túy tổng hợp 1,51g cần sa (Giảm 03 vụ so với 02 năm trước).

Có thể khẳng định, việc chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm của UBND tỉnh; Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã đã phối hợp với lực lượng Công an tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền vận động toàn dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quốc hội về thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Huy động được sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác bảo vệ ANTT và các phong trào cách mạng khác, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác bảo vệ ANTT; nhiều điển hình, mô hình tiên tiến về đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS ở khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường được củng cố nhân rộng, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong 02 năm qua công tác phối hợp giữa MTTQ từ huyện đến xã và các ban, ngành, đoàn thể với lực lượng Công an trên lĩnh vực bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vẫn còn những tồn tại, đó là: Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tham gia PCTP, TNXH, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có lúc chưa thường xuyên, thiếu chiều sâu; nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền chậm đổi mới nên chưa lôi cuốn được mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Công tác xây dựng, củng cố mô hình  về ANTT của địa phương chưa được chú trọng quan tâm đúng mức. Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án xảy ra còn hạn chế.

Với những kết quả đã đạt được qua 02 năm triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện lập hồ sơ đề nghị đưa xã Thanh Trạch ra khỏi diện xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, trong thời gian tới Công an sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện tổ thực hiện tốt một số mặt công tác trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo nội dung, giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hai là, tổ chức chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tăng cường công tác dân vận gắn với thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới” và Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.

Ba là, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư, Chương trình hành động số 09/Ctr-TU ngày 05/3/1012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 22-KH/HU của Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về ANTT” và xây dựng mô hình công tác dân vận đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở. Tập trung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT còn lại.

Bốn là, tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể; gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước, như  “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, “Xóa đói giảm nghèo” và đẩy mạnh việc “Học tập, đuổi kịp và vượt các điển hình tiên tiến về bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Năm là, tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo phối hợp xây dựng, củng cố phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chính trị, kiến thức nghiệp vụ, pháp luật và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho lực lượng nòng cốt ở cơ sở.

Thiếu tá, Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Minh

Phó Trưởng Công an huyện Bố Trạch