Một số kinh nghiệm trong xây dựng trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh đảm bảo an toàn an ninh trật tự

74

                                                                                  

 Thời gian qua mặc dù tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Trong nước và địa phương, bên cạnh những mặt thuận lợi cơ bản vẫn còn gặp không ít khó khăn. Đó là sự tác động của giá cả thị trường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, sự chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt lợi dụng sự đền bù sự cố môi trường biển, bọn phản động kích động các phần tử xấu lôi kéo nhân dân đề ra các yêu sách không phù hợp để phản đối chính quyền các cấp phần nào có tác động đến tình hình ANTT của địa phương nói chung và tình hình  ANTT trường THPT Lương Thế Vinh nói riêng. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự lãnh đạo Sở GD&ĐT. Đảng ủy, Ban giám hiệu và các tổ chức chính trị trường THPT Lương Thế Vinh đã tích cực chủ động trong việc vận động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” góp phần bảo đảm ANTT trong nhà trường, tạo môi trường thuận lợi để các thầy, cô giáo và toàn thể học sinh an tâm dạy tốt, học tốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Trong quá trình chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT tại trường THPT Lương Thế Vinh, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban giám hiệu. Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết về xây dựng trường học đảm bảo về ANTT trường học giai đoạn 2016 – 2020. Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã Ban hành Quyết định thành lập Ban An ninh trường học giai đoạn 2016 – 2020 gồm 07 đồng chí; Ban hành kế hoạch về việc xây dựng trường học đảm bảo về ANTT giai đoạn 2016-2020; Quy chế phối hợp giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện công tác bảo đảm ANTT trong nhà trường giai đoạn 2016-2020; Quy chế phối hợp Nhà trường – Công Đoàn – Đoàn trường thực hiện công tác đảm bảo ANTT trong nhà trường giai đoạn 2016-2020; Quy chế giữa UBND phường Ba Đồn với Trường THPT Lương Thế Vinh phối hợp xây dựng mô hình “Trường – Phường” bảo đảm An ninh trật tự. Đồng thời, triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thông tư của Bộ Công an, thông tư liên tịch giữa Bộ Công an và Bộ GD-ĐT, công văn của UBND tỉnh…

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với cán bộ, giáo viên và học sinh với nhiều hình thức phong phú.

Thông qua hệ thống phát thanh nội bộ nhà trường, năm 2017  nhà trường đã tuyên truyền được 28 buổi về tìm hiểu Pháp luật và 25 buổi về tác hại các tệ nạn xã hội. Qua các buổi tuyên truyền giúp cho cán bộ, giao viên nâng cao ý thức thực hiện và tôn trọng pháp luật. Thông qua các cuộc thi tìm hiểu Pháp luật, nhà trường tổ chức 4 cuộc thi tìm hiểu pháp luật như: Luật ATGT; Luật hình sự; Luật  giáo dục; Luật phòng, chống ma túy với 6.844 lượt  học sinh tham gia. Tích hợp, lồng ghép các nội dung Luật an ninh quốc gia, Luật phòng, chống ma tuý; Luật Phòng chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia đình… vào các tiết dạy ở các bộ môn: GDCD, GDQP-AN. Tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích với nội dung: “Cán bộ giáo viên và học sinh trường THPT Lương Thế Vinh sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;“Cán bộ giáo viên và học sinh trường THPT Lương Thế Vinh nói không với các tệ nạn xã hội”…

 Thứ ba, xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, các tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT. Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự gồm 9 thành viên do đồng chí Phó Hiệu trưởng làm Trưởng ban. Ban ANTT có nhiệm vụ thực hiện các phong trào thi đua như: “Nói lời hay làm việc tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thực hiện cuộc vận động của ngành GD-ĐT “Học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tổ chức ngoại khóa về pháp luật cho học sinh hàng tháng theo kế hoạch đề ra. Thành lập Tổ giám thị, Đội tự vệ thường trực, Đội cờ đỏ, Đội  thanh niên xung kích của học sinh thường xuyên kiểm tra nền nếp của học sinh trong quá trình đến trường và trong quá trình học tập.  Hàng tháng, Đảng ủy, Ban giám hiệu có cuộc họp liên tịch gồm: Đảng ủy, Ban giám hiệu, Bí thư Đoàn trường, GVCN để nghe phản ánh tình hình nề nếp của học sinh  để nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời những sai phạm của học sinh.  Hàng tháng có cuộc họp: giữa thường trực Ban đại diện cha mẹ học sinh và Ban giám hiệu nhà trường để nắm bắt thông tin, bàn biện pháp trong quản lí, giáo dục học sinh, đặc biệt là giáo dục ý thức chấp hành pháp luật. Sinh hoạt lớp hàng tuần đều có: Đại diên hội phụ huynh học sinh của lớp tham dự để nghe Giáo viên chủ nhiệm thông báo tình hình của lớp qua đó cùng với giáo viên chủ nhiệm bàn bạc, đưa ra biện pháp giáo dục phù hợp. Xây dựng hệ  thống hàng rào, điện chiếu sáng, camera đảm bảo tốt cho công tác bảo vệ tài sản và anh ninh nhà trường. 

Thứ tư, thường xuyên phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường, x xây dựng, củng cố kiện toàn lực lượng nòng cốt. Phối hợp giữa công an thị xã  và công an phường Ba Đồn tổ chức tuyên truyền An toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy… Nhà  trường  đã thành lập các câu lạc bộ như: CLB An toàn giao thông có 15 thành viên với  nhiệm vụ kiểm tra đầu và cuối buổi học việc thực hiện đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện, tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông khi đến trường. Câu lạc bộ tuyên truyền và giáo dục pháp luật: 13 CBGV và học sinh. Nội dung phổ biến kiến thức pháp luật cho CBGV, NV và HS, đồng thời nắm bắt thông tin tình hình trong nhà trường. Câu lạc bộ tuyên truyền ca khúc cách mạng 45 thành viên. Câu lạc bộ đã tiến hành phổ biến các ca khúc truyền thống ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước … góp phần giáo dục, củng cố tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Thành lập Ban tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; lên kế hoạch và tổ chức tốt việc tiếp công dân vào thứ 5 hằng tuần để giải quyết công việc của công dân liên quan đến nhà trường. Nhờ làm tốt công tác tiếp công dân nên đã giải quyết kịp thời các vướng mắc trong công việc, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh trong toàn trường. Xây dựng hộp thư công dân để tiếp nhận đóng góp ý kiến đóng góp đối với hoạt động nhà trường và những phản ánh tình hình an ninh trật tự trong trường. Trong năm 2017, qua hộp thu công dân nhà trường đã nhận được 15 ý kiến phản ánh có liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành nội quy của học sinh. Nhà trường đã tiến hình tiếp thu và có biện pháp xử lí kịp thời, có hiệu quả.

Thứ năm, nhà trường tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác dân vận cho CBGV và HS, kịp thời phản bác những luận điệu  sai trái của thế lực thù địch tạo niềm tin cho CBGV và HS.  Đẩy mạnh các phong trào thi đua và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong CBGV và HS qua đó tạo không khí vui tươi lành mạnh trong nhà trường góp phần thúc đẩy phong trào thi đua  dạy tốt – học tốt  trong cán bộ giáo viên và học sinh. Đồng thời, kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và tuyên dương, phê bình kịp thời các cá nhân có những vi phạm  và đưa vào tiêu chí thi đua bình xét cuối kỳ và cuối năm, từ đó đã tạo ra động lực phấn đấu cho toàn thể CBGV,NV và học sinh trong toàn trường.

 Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên trong năm 2016 và 2017 trường THPT Lương Thế Vinh được Chủ tịch UBND tỉnh Tặng cờ thi đua có thành tích xuất sắc trong phong trào “ Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” và nhiều năm liên tục được  UBND tỉnh công nhận trường đạt tiêu chuẩn  “ An toàn về an ninh – trật tự”.

Trần Thanh Tịnh