Một số quy định liên quan điều kiện xét tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và tham gia thi tuyển vào các trường CAND

939

Vừa qua, trên một số báo điện tử, ngày 2/4 có đăng tải bài viết Quảng Bình: Những “dấu hiệu bất thường” tại kỳ thi Quốc gia 2016-2017. Trong bài viết có đề cập đến một số nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh và xét chuyển chuyên nghiệp vào lực lượng Công an nhân dân. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin nói rõ thêm về những quy định về điều kiện, tiêu chuẩn để được tham gia dự thi vào các trường công an nhân dân và tuyển chọn công dân vào thực hiện nghĩa vụ có thời hạn trong công an nhân dân.

Theo Nghị định số 12/2007/NĐ-CP, ngày 17 tháng 01 năm 2007, quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân của Chính phủ, ngoài những tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khỏe, thì trong Khoản 3, Điều 5 của nghị định này nêu rõ: “Trình độ học vấn của công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học bổ túc. Các khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tuyển công dân tốt nghiệp trung học cơ sở”.

Trên cơ sở của Nghị định số 12/2007/NĐ-CP, ngày 17 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 21/2007/TT-BCA(X13), ngày 09 tháng 10 năm 2007 về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, tại mục 2 của Thông tư này cũng có quy định cụ thể về trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học bổ túc… Điều đó có nghĩa là điều kiện về trình độ học vấn của công dân để được tuyển chọn vào phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân là có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học bổ túc.

Thời gian tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân là 03 năm (36 tháng). Trong thời gian tại ngũ, hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ Công an nhân dân nếu đủ điều kiện được xét thi tuyển vào các trường Công an nhân dân, nếu trúng tuyển thì được vào học. Hết thời hạn phục vụ tại ngũ được xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp. Việc xét chuyển chuyên nghiệp được thực hiện công khai theo Hướng dẫn số 4083/X11-X13, ngày 16 tháng 9 năm 2008 và Thông tư số 01/2017/TT-BCA của Bộ Công an dựa trên nhiều tiêu chí, gồm: Điểm rèn luyện, điểm thi tuyển sinh đại học và điểm ưu tiên xét tuyển.

Trên cơ sở Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Công an quy định, hằng năm Cục Đào tạo – Bộ Công an đều có hướng dẫn chi tiết về chỉ tiêu đào tạo và tuyển sinh Công an nhân dân, trong đó có quy định về quy trình sơ tuyển đối với các đối tượng đăng ký thi tuyển vào các trường Công an nhân dân. Cụ thể, theo Thông tư 15/2016/TT-BCA ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công an quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 6 thì đối tượng dự tuyển là học sinh phổ thông có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển trong những năm học trung học phổ thông đạt học lực từ trung bình trở lên (theo kết luận học bạ). Riêng đối với công dân đang thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong thời gian tại ngũ, hằng năm đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên; không quy định kiểm tra học lực, hạnh kiểm theo học bạ (Hướng dẫn tuyển sinh hàng năm của Bộ Công an).

Như vậy, công dân hoàn thành tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân hoặc đang tại ngũ nhưng đủ điều kiện về thời gian theo quy định tại điểm b, d, Khoản 1, Điều 6, Thông tư 15/2016/TT-BCA “Có thời gian công tác đủ 24 tháng trở lên tính đến tháng dự tuyển đối với công dân đang thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và không quá 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến ngày dự tuyển đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân” thì được đăng ký dự thi vào các trường Công an nhân dân và không xét đến học lực, hạnh kiểm theo học bạ vì khi tuyển chọn vào Công an nhân dân đã đáp ứng đủ yêu cầu là tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc bổ túc.

Trên đây là một số quy định về điều kiện công tác tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân đối với cán bộ chiến sỹ nghĩa vụ tại ngũ, xuất ngũ và xét chuyển tuyển vào phục vụ chuyên nghiệp trong lực lượng Công an nhân dân sau khi hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân được thực hiện xuyên suốt từ trước đến năm 2018. Đến năm 2019, Bộ Công an mới quy định về điều kiện đăng ký dự tuyển liên quan đến điểm tổng kết của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đối với chiến sỹ nghĩa vụ tại ngũ, xuất ngũ khi dự tuyển vào các Trường CAND.

Ngô Quang Văn