Năm 2016, các lực lượng Công an Quảng Bình xử phạt 30.646 vụ vi phạm hành chính

26

Trong năm 2016, toàn tỉnh phát hiện 35.951 vụ vi phạm hành chính, giảm so với năm 2015 về cả số vụ và số đối tượng vi phạm (giảm 7.151 vụ và 7.018 đối tượng); các cơ quan chức năng đã xử phạt 35.421 vụ/36.061 đối tượng vi phạm.

Tổng số tiền phạt thu được hơn 44,3 tỷ đồng; số tiền phạt thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu hơn 5,2 tỷ đồng.

Trong đó, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã phát hiện 3.906 vụ, đã xử phạt 3.673 vụ/3.757 đối tượng vi phạm; các cơ quan ngành dọc phát hiện 32.045 vụ, đã xử phạt 31.751 vụ/32.304 đối tượng, lực lượng Công an phát hiện 30.754 vụ, đã xử phạt 30.646 vụ/31.155 đối tượng vi phạm…

 

                                                                                      Thanh Hương (TH)