Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

72

 

Năm học 2016-2017, ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013-2016” trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Tuyên truyền về pháp luật, tác hại của các tệ nạn xã hội.

 

Theo đó, vào đầu năm học, các đơn vị đã tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản luật và bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời lồng ghép đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến văn bản luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.

 

Từ đầu năm học đến nay, ngành đã tổ chức được 7 lớp phổ biến văn bản luật và bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông; lãnh đạo phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố và giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân, Giáo dục pháp luật của các đơn vị trực thuộc, với 478 cán bộ, giáo viên tham gia. 100% các trường, cơ sở giáo dục đã thực hiện lồng ghép tuyên truyên, phổ biến các văn bản luật trong các cuộc họp, hội nghị, chào cờ đầu tuần… cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên; trong học kỳ I đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến được  1.157 lượt văn bản luật, với 342.564 lượt người tham gia (trong đó, có 31.422 lượt cán bộ giáo viên và 311.142 lượt học sinh, sinh viên).

 

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các trường và cơ sở giáo dục tiếp tục xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật có hiệu quả; đồng thời tổ chức mua sắm, trang cấp sách pháp luật cho các đơn vị, trị giá gần 100 triệu đồng. Trong học kỳ I, các trường học và cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh đã thực hiện mua sắm bổ sung thêm 2.659 cuốn sách pháp luật, đưa số lượng đầu sách pháp luật trong toàn ngành hiện có lên 38.862 cuốn. Ngành cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch trong mọi hoạt động liên quan đến giáo dục, góp phần giữ vững kỷ cương, nền nếp dạy và học trong các nhà trường.

 

(Báo Quảng Bình)