Nâng cao công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhân dân

847

Sáng ngày 25/2, Công an Quảng Bình tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ  công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh– Phó Giám đốc Công an tỉnh- Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính và thực hiện dân chủ- Trưởng Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin Công an tỉnh; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo; đội trưởng đội tham mưu các đơn vị chức năng và thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021

Trong năm 2020, công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin đã được Lãnh Công an tỉnh đặc biệt quan tâm và chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hệ thống, góp phần từng bước hoàn thiện các thể chế, tạo hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT; tổ chức bộ máy của lực lượng Công an Quảng Bình ngày càng gọn nhẹ, hoạt động ngày càng hiệu lực hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ chiến sỹ ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đã từng bước ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bước đầu đem lại hiệu quả tốt; xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong toàn lực lượng Công an tỉnh; các thủ tục hành chính và quy định giải quyết thủ tục hành chính được công khai để người dân biết, thực hiện; công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính khoa học, hiệu quả đảm bảo sự hài lòng của nhân dân; các phản ánh, kiến nghị của người dân đều được tiếp nhận giải quyết tốt, người dân đồng tình, ủng hộ.

Tại hội nghị, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo và các đại biểu dự hội nghị đã tích cực trao đổi, thảo luận, đưa ra những khó khăn vướng mắc cũng như hướng giải pháp, sáng kiến trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Công an phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Đại tá Bùi Quang Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Bùi Quang Thanh đánh giá cao những kết quả, thành tích trong công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của Công an tỉnh. Đồng chí yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được giao và các nhiệm vụ mang tính giải pháp, sáng kiến đã đăng ký tạo sự ủng hộ đồng tình của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số theo quy định tại Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ, Thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo hiệu quả các ứng dụng CNTT, ANTT cho ứng dụng, hạ tầng CNTT, an toàn không gian mạng; Triển khai mạng diện rộng về Công an cấp xã; nâng cấp, hoàn thiện phần mềm Quản lý, điều hành chương trình công tác kết nối đến Công an cấp xã; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về triển khai Hệ thống Cơ sở dữ liệu về dân cư và hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân sau khi Bộ Công an khai trương; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong kết nối, tích hợp, chia sẻ, khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhất là Cơ sở dữ liệu về lực lượng lao động; Kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành Điều lệnh CAND và thái độ phục vụ nhân dân của CBCS, kiên quyết xử lý đối với các biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính.

 

N.O