Nâng cao hiệu công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Đồng Phú

244

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước ta luôn đề cao vai trò của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy Công an nhân dân: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong”; “Bảo vệ an ninh, trật tự là sự nghiệp của nhân dân, dựa vào nhân dân là một bảo đảm chắc chắn cho thắng lợi của cuộc đấu tranh”; “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

Công an phường Đồng Phú giao ban công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, Công an phường Đồng Phú luôn nhận thức rõ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Chú trọng công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời tập hợp, thu hút, hướng dẫn, nâng cao năng lực của nhân dân trong việc giải quyết những yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, tạo thế trận phòng ngừa xã hội và tạo điều kiện để Công an phường tập trung triển khai sâu rộng công tác phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng Phú là một trong những phường trung tâm của thành phố Đồng Hới nên lưu lượng người thường xuyên qua lại rất đông đúc, dễ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp; do vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được Công an phường đặt lên hàng đầu, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; đồng thời huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc phối hợp phát hiện, giải quyết dứt điểm các biểu hiện, vụ việc liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội của thành phố phát triển.

Cán bộ Công an phường Đồng Phú tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm.

Theo đó, những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn đã được Công an phường quan tâm, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền kiện toàn; triển khai xây dựng hiệu quả hàng chục mô hình, điển hình là: “Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự”, “Cụm liên kết bảo vệ an ninh trật tự”, “Tổ liên gia tự quản, gia đình, khu dân cư, cơ quan, trường học an toàn về an ninh trật tự”, “Câu lạc bộ Thanh niên không vi phạm pháp luật”, “Phường an toàn lành mạnh không có ma túy”…

Nhờ vậy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường Đồng Phú luôn được lan tỏa rộng khắp, sôi nổi từ mỗi tổ, khu dân phố, các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị chung tay vào cuộc cùng với Công an phường giữ vững an ninh trật tự.

Thời gian gần đây, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường diễn biến khá phức tạp, nổi lên là các vụ phạm pháp hình sự như: Cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài tài sản… thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng ngày càng nguy hiểm, xảo quyệt gây khó khăn trong việc phát hiện, đấu tranh. Trước tình hình đó, Công an phường đã chủ động tham mưu, đẩy mạnh tuyên truyền trên các hệ thống truyền thanh, truyền hình, tuyên truyền trực tiếp tại các trụ sở, trường học, những nơi công cộng để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác; mặt khác, tập trung xây dựng kế hoạch, phối hợp tuần tra, mật phục đấu tranh, kiềm chế các loại tội phạm. Cụ thể, đã tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, về tác hại của ma túy, phòng cháy, chữa cháy, về an toàn giao thông đường bộ trên 10 buổi, với hơn 2000 lượt người tham gia. Cung cấp hơn 200 nguồn tin, trong đó có 60 đến 70% nguồn tin có giá trị liên quan đến tội phạm giúp Công an phường Đồng Phú phối hợp điều tra, làm rõ 22 vụ phạm pháp hình sự, phát hiện truy bắt hàng chục đối tượng; phối hợp quản lý chặt chẻ đối tượng tù tha, đối tượng trong diện quản lý, nhất là đã giáo dục, cảm hóa thành công một số thanh thiếu niên hư, có biểu hiện vi phạm pháp luật nay đã tiến bộ rõ rệt, trở thành những con người tốt có ích cho xã hội. Tham mưu UBND phường mở 02 lớp tập huấn cho các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn phường về kỹ năng, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân; hàng năm tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào dịp 19/8, có sự tham gia của các cơ quan, ban ngành, người dân để rút kinh nghiệm và đồng thời biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an phường Đồng Phú tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đảm bảo ANTT trên địa bàn

Ghi nhận những thành tích xuất sắc đã đạt được, tập thể và nhiều cá nhân Công an phường Đồng Phú vinh dự được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Điều quan trọng nữa là tình cảm, sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của nhân dân sẽ là động lực để cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đồng Phú tiếp tục phát huy lòng nhiệt huyết, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng địa phương ngày một tươi đẹp, phát triển.

Ngọc Hoa