Nâng cao vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát giao thông trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Quảng Bình trong tình hình mới

485

Năm 2016, Dự án nâng, cấp mở rộng Quốc lộ 1A qua Quảng Bình cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng, Thông tư 91/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải đã điều chỉnh tốc độ tối đa góp phần rút rất ngắn thời gian hành trình; tuy nhiên một bộ phận người dân chưa quen với công tác tổ chức giao thông mới, thường có các hành vi vi phạm như đi ngược chiều; tháo dỡ giải phân cách, lưới chống chói để làm lối đi qua đường. Bên cạnh dó, những bất cập trong tổ chức thu phí; những tồn tại, khó khăn trong việc chi trả tiền đền bù sự cố ô nhiểm môi trường biển miền Trung; tình hình lũ lụt gây thiệt hại về hạ tầng giao thông… đã tác động làm nảy sinh những nguy cơ mất an toàn giao thông trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh có các chủ trương, biện pháp giữ vững tình hình TTATGT trên địa bàn; kiểm soát tốt tình hình, bảo đảm giao thông thông suốt, phân luồng, phân tuyến, giải tán các điểm tụ tập đông người, không để ách tắc kéo dài; tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế, giảm trên cả 03 tiêu chí; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác cải cách hành chính, chủ động đổi mới lề lối làm việc, tận tụy phục vụ nhân dân. Với kết quả đó, năm 2016, phòng CSGT vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc và 02 Bằng khen; 09 đồng chí được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen; 10 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 15 đồng chí được Ban an toàn giao thông tỉnh, Cục CSGT, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen…         

Tuy nhiên, công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong những năm qua vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, đó là: Việc phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông còn hạn chế và thiếu đồng bộ nên vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông, nhất là tầng lớp thanh, thiếu niên nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT chưa cao; công tác TTKS triển khai chưa quyết liệt; kiểm soát địa bàn và đối tượng chưa chặt chẽ, nên tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông còn nhiều; tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao (251 vụ)  gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản (Làm chết 109 người, bị thương 236 người, THTS trên 1,6 tỷ đồng); công tác nắm tình hình tham mưu phòng ngừa ách tắc giao thông còn chưa chủ động, xử lý một số tình huống tụ tập đông người gây ách tắc giao thông còn lúng túng.

Năm 2017, dự báo tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh ta sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, để tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương Năm an toàn giao thông với Chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu nhi” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”, mục tiêu phấn đấu kiềm chế và tiếp tục làm giảm tai nạn giao thông so với năm 2016 trên cả 03 tiêu chí, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, phát huy vai trò nòng cốt, toàn lực lượng CSGT cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trọng tâm là quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách Người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ngày càng được nhân dân tin yêu, giúp đỡ.

Hai là, làm tốt công tác điều tra cơ bản tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATGT để chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh các biện pháp, giải pháp đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là tiếp tục tham mưu và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm Trạt tự, an toàn giao thông; Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 03/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới…

Ba là, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT; vận động, tổ chức, hướng dẫn quần chúng tham gia bảo đảm TTATGT, phát động mạnh mẽ, sâu rộng phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT”, gắn và thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa bàn cơ sở.

Trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, cần nghiên cứu đổi mới hình thức và nội dung thực hiện để cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên hiểu, nhận thức rõ hiểm họa của tai nạn giao thông, xây dựng “Văn hóa giao thông”; mỗi người khi tham gia giao thông thấy rõ trách nhiệm và tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT. Chú ý biểu dương gương người tốt, việc tốt, đi đôi với phê phán, lên án các hành vi cố ý vi phạm, coi thường kỷ cương, pháp luật về an toàn giao thông.

Bốn là, huy động tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện quyết liệt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; tập trung xử lý các vi phạm gây bức xúc trong dư luận như: lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ quy định; chở hàng hóa cồng kềnh; không đội mũ bảo hiểm khi đi trên mô tô, xe máy và các hành vi phạm là nguyên nhân dân đến tai nạn giao thông; đồng thời đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến, địa bàn giao thông công cộng. kiểm chế và tiếp tục làm giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí; hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn gây hậu quả chết người, góp phần xây dựng một môi trường giao thông của tỉnh ta ngày càng an toàn, thân thiện; không để người dân phải lo lắng, bất an khi đi ra đường.

Năm là, tiếp tục thực nghiêm túc, hiệu quả công tác cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc trên tất cả các lĩnh vực công tác với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, Chủ động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả” ; xây dựng ý thức tận tụy phục vụ nhân dân vô điều kiện của mỗi một cán bộ, chiến sĩ,; xây dựng hình ảnh người Cảnh sát giao thông Quảng Bình giỏi về pháp luật, vững về nghiệp vụ, ứng xử văn hóa, thân thiện, nhân văn được nhân dân tin yêu, giúp đở; góp phần thực hiện tốt chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trung tá, Ths Lê Tiến Dũng         

Đội trưởng, phòng Cảnh sát giao thông