Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Thị trấn Đồng Lê

141

Ngày 16 tháng 8 năm 2019, Ban chỉ đạo 138 thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại thị trấn Đồng Lê

Là địa bàn trung tâm chính trị, văn hóa xã hội của huyện Tuyên Hóa, trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an làm nòng cốt, thị trấn Đồng Lê đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia vào sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn. Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc được triển khai thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng. Nhiều mô hình trong phòng chống tội phạm, tổ tự quản được xây dựng và phát huy tốt hiệu quả trong việc phòng, chống các loại tội phạm các các tệ nạn xã hội khác. Các mô hình như cựu chiến binh giáo dục, giúp đỡ cộng đồng; mô hình 5 không, 5 giữ trong công tác an ninh trật tự tại tiểu khu Đồng Tân; mô hình phối hợp giữa Công an – Dân vận đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn… đã phát huy tốt hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc kiềm chế và loại bỏ các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Cũng qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an  nhiều thông tin có giá trị, giúp điều tra, giải quyết nhiều vụ việc, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trong nhiều năm liền, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn thị trấn Đồng Lê được huyện Tuyên hóa xếp loại khá trở lên.

Các đại biểu dự Ngày hội
Đồng chí Trưởng Công an thị trấn thông qua diễn văn Ngày hội và báo cáo tình hình kết quả thực hiện phong trào trong thời gian qua
Đồng chí Trưởng ban chỉ đạo 138 thị trấn phát động phong trào trong thời gian tới
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội
Đại diện các tiểu khu phát biểu trong việc xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc tại địa phương
Trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia phong trào

Ngô Quang Văn