Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021 tại xã Quảng Văn

602

Ngày 13/8/2021, tại xã Quảng Văn, TX. Ba Đồn, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN xã Quảng Văn, TX. Ba Đồn đã tổ chức hội nghị điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” của tỉnh Quảng Bình năm 2021. Dự hội nghị có Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó giám đốc Công an tỉnh; đại diện chỉ huy các đơn vị thuộc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND TX. Ba Đồn; chỉ huy Công an TX. Ba Đồn; linh mục quản xứ Văn Phú và Nhân dân xã Quảng Văn, TX. Ba Đồn.

Hội nghị điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” tại xã Quảng Văn, TX. Ba Đồn

Trong những năm qua, mặc dù chịu tác động của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Thị ủy, chỉ huy Công an TX. Ba Đồn, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Quảng Văn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được phát động mạnh mẽ và gắn bó chặt chẽ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thu hút, lôi cuốn đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân tham gia.

Đồng chí Nguyễn Văn Tình – Phó chủ tịch UBND TX. Ba Đồn phát biểu tại hội nghị.
Linh mục Nguyễn Văn Hữu – Quán xứ Văn Phú, xã Quảng Văn phát biểu tham luận tại hội nghị.

Công tác tuyên truyền đã được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, đưa nội dung tuyên truyền đến tận người dân. Nhiều mô hình được xây dựng đã phát huy hiệu quả rõ rệt và được nhân rộng. Sự phối hợp của các tổ chức, đoàn thể với lực lượng Công an xã được triển khai thường xuyên và có hiệu quả, lực lượng Công an xã đã phát huy tốt vai trò tham mưu, nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Quần chúng Nhân dân đã nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm trong tố giác tội phạm và tích cực tham gia phối hợp với lực lượng Công an xã trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thay mặt Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm ANTT, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng như khí thế của cán bộ, Nhân dân xã Quảng Văn trong “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, đã phát huy nét bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc và thu hút được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng. Đây là địa phương đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, cách làm hay được nhân rộng trên địa bàn TX. Ba Đồn và tỉnh, như: “Thôn nói không với pháo”, “Công an xã – Hội đồng Mục vụ giáo xứ bảo đảm an ninh, trật tự”, “Thôn, tổ dân phố an toàn”…

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó giám đốc trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Lãnh đạo Công an tỉnh trao quà cho các gia đình chính sách.
Lãnh đạo Công an tỉnh trao quà cho xã Quảng Văn, TX. Ba Đồn.

Tiếp tục phát huy kết quả công tác bảo đảm ANTT, những thành quả của phong trào và “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” thời gian qua, đồng chí Phó giám đốc Công an tỉnh đề nghị trong thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác trong đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện các âm mưu, hoạt động chống phá của các loại tội phạm, thế lực thù địch; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường củng cố khối đoàn kết toàn dân, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ; tiếp tục đầu tư, duy trì hoạt động của các mô hình đã được xây dựng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT; cần gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo”; đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covd-19…vv..

Lãnh đạo UBND TX. Ba Đồn trao Giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc.
Lãnh đạo UBND TX. Ba Đồn trao Giấy khen của Chủ tịch UBND TX. Ba Đồn cho các cá nhân.
Ký giao ước thi đua.

Cũng tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó giám đốc Công an tỉnh đã trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân; lãnh đạo UBND TX. Ba Đồn cũng đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND TX. Ba Đồn cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời, tổ chức ký giao ước thi đua.

Trần Tuấn